12. jul 2021.

Održana XX sjednica Skupštine Opštine Šavnik

Na XX sjednici Skupštine opštine Šavnik, koja je održana danas, usvojeni su: Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem DOO „ Komunalne djelatnosti“ Šavnik za 2020. godinu, Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU „Centra za kulturu, sport i medije“ za 2020. godinu, Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Turističke organizacije Opštine Šavnik za 2020. godinu i Izvještaj o radu DOO „Park prirode Dragišnica i Komarnica„ Šavnik za 2020. godinu.

Pored navedenog, na današnjoj sjednici usvojene su i sljedece odluke: Odluka o Završnom računu Budžeta Opštine Šavnik za 2020. godinu sa Izvještajem o izvršenoj reviziji, Odluka o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, Odluka o oslobađanju od obaveze plaćanja poreza na nepokretnosti za 2021. godinu, Odluka o dodjeli sredstava DOO „Komunalne djelatnosti“ Šavnik na ime učešća u troškovima gradskog prevoza, Odluka o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama, Odluka o dodjeli novčane pomoći, Odluka o finansiranju sanacije fasada stambenih zgrada i krovova u Šavniku za 2021. godinu, Odluka o podsticajima investiranja i razvoju poljoprivrede na teritoriji opštine za 2021. godinu, Odluka o finansiranju usluge „Pomoć u kući starim licima“, Odluka o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga DOO „Komunalne djelatnosti“ Šavnik, Odluka o oslobađanju dijela troškova za poljoprivrednike koji imaju potrebu za dostavljanje vode na teritoriji opštine Šavnik za 2021. godinu, Odluka o finansiranju projekta adaptacije stambenog objekta na katastarskoj parceli 147 KO Šavnik.

U okviru tačke Izbor i imenovanja, data je saglasnost na imenovanje Dragiše Andesilića za v.d. direktora DOO „ Komunalne djelatnosti“ Šavnik.

Služba za skupštinske poslove