13. jun 2022.

Saziv XXIII sjednice Skupštine opštine Šavnik

Saziv XXIII sjednice Skupštine opštine Šavnik za 20.06.2022. godine (ponedeljak)

Sjednica će se održati u zgradi Skupštine Opštine Šavnik, (sala Skupštine) sa početkom u 11:00 časova.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

Dnevni red :

1.Izvještaj o radu Predsjednika opštine i radu organa uprave i službi opštine za 2021 godinu;

2.Predlog Odluke o završnom računu Budžeta opštine Šavnik za 2021 godinu;

3.Predlog Programa rada Skupštine opštine Šavnik za 2022 godinu;

4.Predlog Programa rada sa finansijskim planom Turističke organizacije opštine Šavnik za 2022. godinu;

5.Predlog Odluke o porezu na nepokretnosti u opštini Šavnik;

6.Predlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Žirija za dodjelu nagrade oslobođenja Šavnika;

7.Predlog Odluke o imenovanju Komisije za dodjelu studentske nagrade za 2022. godinu;

8.Predlog Odluke o davanju stana na korišćenje ;

9.Predlog Odluke o ustupanju na korišćenje motornog vozila, svojina opštine Šavnik, na društvo sa ograničenom odgovornošću „Komunalne djelatnosti“ Šavnik;

10.Predlog Odluke o davanju saglasnosti za kupovinu nepokretnosti - poslovnih prostora;

11.Predlog Odluke o stipendiranju studenata i učeničkoj nagradi;

12.Predlod Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Turističke organizacije opštine Šavnik;

13.Predlog Odluke o davanju na privremeno upravljanje i korišćenje poslovnog prostora koji se nalazi u zgradi opštine Šavnik, Ministarstvu sporta i mladih Crne Gore;

14.Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o podzakupu poslovnog prostora;

15.Predlog Programa uređenja prostora sa programom urbane sanacije opštine Šavnik za 2022. godinu;

16.Predlog Odluke o usvajanju Lokalnog plana rodne ravnopravnosti za period od 2022-2025. godine;

17.Predlog Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem Turističke organizacije opštine Šavnik za 2021. godinu;

18.Predlog Izvještaja o radu D.O.O Park prirode“Dragišnica i Komarnica“ Šavnik za 2021. godinu;

19.Predlog Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju J.U. Centra za kulturu, sport i medije Šavnik za 2021. godinu;

20.Predlog Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem D.O.O. „Komunalne djelatnosti“ Šavnik za 2021. godinu;

21.Predlog Izvještaja o radu Zdravstvene stanice Šavnik za 2021. godinu;

22.Predlog Informacije o radu Stanice policije Šavnik za 2021. godinu;

23.Predlog Izvještaja o radu J.U. Centra za socijalni rad –Područna jedinica Šavnik za 2021. godinu;


saziv-za-xxiii-sjednicu-c0fce33d9a24329c.docx