13. novembar 2020.

Javna rasprava o Nacrtu Odluke o postavljanju, odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata

Program održavanja javne rasprave

Sekretarijat lokalne uprave Opštine Šavnik sprovodi javnu raspravu o Nacrtu Odluke o postavljanju, odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata ( u daljem tekstu: Nacrt Odluke).

Javna rasprava o Nacrtu Odluke trajaće 15 ( petnaest ) dana od dana objavljivanja dokumenta na web sajtu Opštine Šavnik, i biće organizovana u periodu od 13.11.2020.godine, zaključno sa 30.11.2020.godine.

Centralna javna rasprava o Nacrtu Odluke održaće se u zgradi Opštine Šavnik-Sala Skupštine opštine Šavnik 30.11.2020.godine (ponedeljak), sa početkom u 11:30 časova.

Zainteresovani subjekti mogu svoje komentare, mišljenja, primjedbe i sugestije dostaviti:

na javnoj raspravi koje će biti organizovana prema gore navedenom terminu;

u pisanoj formi putem pošte, na adresu: Opština Šavnik-Sekretarijat lokalne uprave, Šavnik b.b., 81450 Šavnik;

putem e-mail adrese: sosavnik@t-com.me;

u neposrednoj komunikaciji sa službenicima Sekretarijata lokalne uprave, svakog radnog dana od 10:00 do 12:00 časova;

Sekretarijat lokalne uprave će razmotriti pristigle primjedbe, predloge i sugestije učesnika javne rasprave, nakon čega će sačiniti Izvještaj o sprovednoj javnoj raspravi sa primjedbama, predlozima i sugestijama učesnika u svim fazama donošenja akta, razlozima njihovog eventualnog neprihvatanja i isti objaviti na sajtu Opštine Šavnik www.savnik.me u roku od tri dana od dana izrade.

PREDSJEDNIK,

Vlatko Vuković

odluka-o-postavljanju-odnosno-gradjenju-i-uklanjanju-pomocnih-objekata-savnik- pomocni-objekti-program-javne-rasprave- zakljucak-odluka-o-pomocnim-objektima-1-