14. januar 2021.

Služba zaštite i spašavanja i Komunalne djelatnosti d.o.o. – čišćenje snijega na teritoriji opštine

Služba zaštite i spašavanja je i u proteklim danima aktivno radila na uklanjanju sniježnog pokrivača na više putnih pravaca, tako da su prohodna sela: Petnjica, Komarnica, Duži, Dubrovsko, Grabovica, Godijelja, Slatina, Mljetičak, Dobra Sela, Bukovica, Bijela, Kruševice, Mokro, Malinsko.

Radilo se na proboju seoskih puteva i u ostalim djelovima opštine, za čije je čišćenje zaduženo „Komunalne djelatnosti“ d.o.o., pa su prohodni putevi prema Boanu i selima Bare, Tušina, Timar, Borovac i Krnja Jela. 

Dana 14.01.2021. Služba zaštite i spašavanja na proboju puta na dionici Košice-Treskovlje-Malinsko, do mjesta Pištetak, u vremenskom intervalu od 11:00 do 23:30h.