14. decembar 2022.

Javni poziv podrška stručnog usavršavanja poljoprivrednika

Opština Šavnik – Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj, u skladu sa Odlukom o podsticajima investiranja i razvoju poljoprivrede na teritoriji opštine Šavnik za 2022. godinu ("Sl. List CG – opštinski propisi" br 002/22) objavljuje:

JAVNI POZIV

podrška stručnog usavršavanja poljoprivrednika

I Način realizacije

Ova mjera obuhvata obezbjeđivanje predavanja stručnih lica iz oblasti poljoprivrede kroz prezentacije za one grane poljoprivrede za koji poljoprivrednici budu iskazali interesovanja.

-Stočarstvo

-Pčelarstvo

-Voćarstvo

II Visina podrške

Podrška se obezbjeđuje u 100% iznosu ugovorene obaveze sa licem koje vrši prezentaciju.

Isplata će se vršiti nakon održane prezentacije na žiro račun predavača.

Za realizaciju ove mjere predviđeno je 2.000,00 €.

III Neophodna dokumentacija

Diploma najmanje VII1 nivoa obrazovanja iz oblasti poljoprivrede za onu oblast za koju poljoprivrednici iskažu svoje interesovanje ili sertifikat za navedenu oblast.

IV Način realizacije

Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj opštine Šavnik nakon iskazanog interesovanja od strane poljoprivrednika za neku od navedenih grana poljoprivrede organizuje prezentaciju, ili terensku radionicu za koju će obezbijediti stručno lice (predavač).

Rok za realizaciju navedene mjere je od dana objavljivanja Javnog poziva do kraja kalendarske godine odnosno do utroška sredstava.

Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj


javni-poziv-podrska-strucnog-usavrsavanja-poljoprivrednika-9046e18aa4b9de19.pdf