17. maj 2023.

Podrška zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Ministarstvo kulture i medija je, u okviru Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara za ovu godinu, podržalo projekat Opštine Šavnik pod nazivom ,,Drobnjačke i uskočke kule”, za čiju realizaciju je opredijeljeno 10.000,00 eura.

Područje Drobnjaka i Uskoka baštini tradicionalno graditeljstvo, stećke, mlinove i stupove, od kojih je većina u lošem stanju, a ovo područje takođe je poznato i po velikim kamenim kućama-kulama, koje su jedan od najreprezentativnijih objekata tradicionalnog graditeljstva. S tim u vezi, ovaj projekat koncipiran je tako da njegov rezultat bude izrada Studije drobnjačkih i uskočkih kamenih kuća i kula od XIX do prve polovine XX vijeka koja će biti svojevrsna baza podataka i osnova za sve dalje aktivnosti lokalnih uprava Šavnika i Žabljaka. Pored studije planirana je i izrada Mape drobnjačkih i uskočkih kamenih kuća i kula na koje će biti ucrtani svi značajni objekti narodnog graditeljstva. Realizacijom projekta daje se doprinos prezentaciji ove vrste objekata koji pripadaju tradicionalnom graditeljstvu sjeverene regije Crne Gore.