18. avgust 2020.

Počeli radovi na asflatiranju lokalnog puta Slatina – Donja Bukovica

Predsjednik Opštine, Vlatko Vuković, obišao je juče sa saradnicima započete radove na adaptaciji lokalnog puta Slatina - Donja Bukovica. Radove finansira Uprava javnih radova Crne Gore, a ugovorena vrijednost radova iznosi 199.590,23€ sa PDV-om. Izvođač radova je firma ,,CRNAGORAPUT” AD PODGORICA.

Ukupna dužina dionice lokalnog puta Slatina - Donja Bukovica na kojem je predviđena modernizacija, odnosno adaptacija je oko 4,6km. Predviđena je modernizacija lokalnog puta Slatina-Donja Bukovica na dionicama koje su odredili Investitor i Nadrzorni organ na licu mjesta. Ukupna dužina svih dionica na lokalnom putu Slatina - Donja Bukovica, na kojima je predviđena modernizacija odnosno adaptacija je oko 2,2km.

Po završetku radova na dionici lokalnog puta Slatina –Donja Bukovica, predviđena je modernizacija nekategorisanog puta Gornja Bukovica (Vrtoč Polje) -Odrag u ukupnoj dužini od 750m i širini od 3m.

Služba za projekte i drugostepeni postupak