19. avgust 2020.

Uskoro početak radova na izgradnji vidikovca sa uređenjem okolnog terena u Tunjemiru

Predsjednik Opštine, Vlatko Vuković, potpisao je danas Ugovor o izvođenju radova na izgradnji Vidikovca sa uređenjem okolnog terena sa odabranim izvođačem radova ,,VUKOTIĆ-TREJD“d.o.o. Podgorica. Ugovorena vrijednost radova iznosi 8.983,74€ sa PDV-om.

Glavnim projektom je planirano uređenje platoa sa lijeve strane uz magistrani put M 6 Žabljak-Šavnik-Nikšić. Na postojeću armirano betonsku konstrukciju koja se nalazi na kat. parc. 184/1, KO Šavnik projektovan je vidikovac sa uređenjem okolnog terena, podzidama i metalnom ogradom.

Izgradnja vidikovca sa uređenjem okolnog terena predstavlja prvu fazu realizacije ovog projekta. U drugoj fazi, za koju je pri kraju izrada glavnog projekta, planirano je i postavljanje dva ljetnjikovca, svaki sa stolom, parom klupa, kantama za smeće i drvene info table...

Služba za projekte i drugostepeni postupak

vidikovac-sa-privremenim-objektima-savnik-82b2045fb39dfec5.pdf