19. septembar 2023.

Javna rasprava povodom Nacrta Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu Opštine Šavnik za 2023. godinu

Sekretarijat za finansije, opštu upravu i društvene djelatnosti opštine Šavnik sprovodi Javnu raspravu povodom Nacrta Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu za 2023. godinu.

Javna rasprava traje 15 dana počev od 19.09.2023-03.10.2023. godine.

Centralna javna rasprava održaće se u zgradi Opštine Šavnik-Sala Skupštine opštine Šavnik, 02.10.2023. godine, sa početkom u 10:00 časova.

zakljucak-bd1cfaa779fbed2d.pdf program-javne-rasprave-7834fcd5fab4af87.pdf rebalans2023-budzet-za-objavu-aaa41a976c5c2ba0.xls