19. oktobar 2020.

Saziv XV sjednicu Skupštine opštine Šavnik

Saziv XV sjednice Skupštine opštine Šavnik 

za 27.10.2020. godine ( utorak)

 Sjednica će se održati u zgradi Skupštine Opštine Šavnik, (sala Centra za kulturu) sa početkom u 11:00 časova.

Dnevni red :

  1. Izvještaj o ostvarenim primicima i izvršenim izdacima Budžeta opštine Šavnik za period 01.01.-30.06.2020. godine;
  2. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o porezu na nepokretnost;
  3. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijske pomoći udruženju penzionera Šavnik;
  4. Prijedlog Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa;
  5. Prijedlog Odluke o obezbjeđivanju alternativnog smještaja;
  6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti i korišćenju komunalne infrastrukture i drugih sredstava u svojini opštine Šavnik sa d.o.o. ,,Komunalne djelatnosti“ Šavnik.
  7. Prijedlog Jednogodišnjeg programa uređenja prostora opštine Šavnik za 2020. godinu;
  8. Prijedlog Statuta Turističke organizacije opštine Šavnik;
  9. Izbor i imenovanja.                                                                                    

Predsjednik 

mr Jugoslav Jakić, s.r. 


Saziv XV svečane sjednice Skupštine opštine Šavnik