19. oktobar 2021.

U toku su radovi na asfaltiranju putnih pravaca vrijednosti preko 300 hiljada eura

Predsjednik Opštine, mr Jugoslav Jakić je sa saradnicima obišao radove na asfaltiranju putnih pravaca u Timaru, Odragu, Bukovici, Petnjici, Godijeljima i lokalni put Crvena Ploča – Mljetičak, koji su vrijedni preko 300 hiljada eura.

Ugovorom koji je Opština Šavnik sklopila sa firmom “MEHANIZACIJA I PROGRAMAT” A.D. iz Nikšića predviđeno je asfaltiranje putnog pravca u Timaru u dužini od 1km, u Odragu 1km, u Bukovici 850 m, u Godijeljima 550m, kao i sanacija neravnina u Petnjici. Takođe, u toku su pripremni radovi na ovim dionicama, dok ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi oko 220.000,00 eura.

Na putnim dionicama Crvena Ploča-Mljetičak, vrijednost radova iznosi oko 90.000,00 eura, a izvođač je firma “AKROPOLIS” d.o.o. iz Nikšića.

Pripremni radovi su započeti, dok se izvođenje asfaltnih radova očekuje do kraja sedmice.

Služba Predsjednika opštine