19. novembar 2021.

Saziv XXI sjednicu Skupštine opštine Šavnik

Saziv XXI sjednicu Skupštine opštine Šavnik za 26.11.2021. godine (petak)

Sjednica će se održati u zgradi Skupštine Opštine Šavnik, (sala Skupštine) sa početkom u 12:00 časova.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

Dnevni red :

1. Predlog Odluke o komunalnom redu;

2. Predlog Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima;

3. Predlog Odluke o davanju na korišćenje zemljišta opštine Šavnik NVO ,,Lovno-ribolovnom društvu Komarnica“ Šavnik;

4. Predlog Odluke o finansiranju usluge ,,Pomoć u kući starim licima“;

5. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Službe za Skupštinske poslove;

6. Izvještaj o ostvarenim primicima i izvršenim izdacima Budžeta opštine Šavnik za period 01.01.-30.06.2021. godine;

7. Informacija o stanju imovine opštine Šavnik;

8. Izvještaj o radu JU OŠ ,,Bogdan Kotlica“ Boan za školsku 2020/21. godinu ;

9. Izvještaj o radu JU OŠ ,,Jovan Ćorović“ Gornja Bukovica za školsku 2020/21.godinu;

10. Informacija o vaspitno-obrazovnom radu JU Obrazovnog centra Šavnik za školsku 2020/21. godinu;

11. Izbor i imenovanje.

                                                                                                      PREDSJEDNICA,                                                                                           Nadežda Kotlica, s.r


Saziv XXI sjednicu Skupštine opštine Šavnik