20. februar 2023.

Javna rasprava o Nacrtu Programa uređenja prostora sa programom urbane sanacije Opštine Šavnik za 2023. godinu

Na osnovu člana 97 Statuta opštine Šavnik ("Službeni list Crne Gore-opštinski propisi", br 31/18) i člana 22 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova ("Službeni list Crne Gore-opštinski propisi", br. 23/15), Predsjednik opštine Šavnik, donosi, 

Program održavanja javne rasprave o  Nacrtu Programa uređenja prostora sa programom urbane sanacije Opštine Šavnik za 2023. godinu


program-i-zakljucak-a48e67c392eb82ec.pdf nacrt-programa-uredenja-prostora-za-2023-godinu-17c35e4182cbdc9e.docx