20. avgust 2020.

Uz podršku Vlade Crne Gore kroz IFAD projekat za lokalnu infrastrukturu u Opštini Šavnik preko 450 hiljada eura

Na osnovu nedavno potpisanih ugovora između Opštine Šavnik, Ministarstva poljoprivrede ruralnog razvoja i odabranih izvođača radova, u ovoj godini realizovaće se tri projekta na području opštine Šavnik. 

Riječ je o izgradnji putne infrastrukture, odnosno asfaltiranju putnog pravca u dužini od 4,4km u selu Duži, MZ Duži, ugovorene vrijednosti 194.592,20€ i asfaltiranju putnog pravca u dužini od 3,3km u selu Dubrovsko, MZ Duži, ugovorene vrijednosti 162.987,00€.

Pored navedenog, kroz projekat IFAD realizovaće se i izgradnja vodovodne infrastrukture, odnosno izgradnja vodovodne mreže za vodosnabdijevanje zaseoka: Laza, Jušice i Mlađenovac u MZ Bijela, ugovorene vrijednosti 92.859,27€.

Ukupna vrijednost ugovorenih radova za sva tri projekta iznosi 450.438,47€ sa PDV-om, od čega će Opština Šavnik obezbijediti učešće u iznosu od 114.906,85€, i to na ime sopstvenog učešća iznos od 91.934,49€ i 22.972,36€ na ime učešća krajnjih korisnika. Preostala sredstva neophodna za realizaciju projekata od 335.531,62€ obezbijedila je Vlada Crne Gore, kroz učešće u novcu, kroz IFAD zajam i kroz oslobađanje od PDV-a.

Obzirom da su pri kraju zakonske procedure koje je neophodno sprovesti za početak radova, u narednih nekoliko dana započeće se sa realizacijom sva tri projekta.

Projekat razvoja klastera i transformacije ruralnih područja (RCTP) je projekat  koji realizuje Vlada Crne Gore, preko Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, a u saradnji sa Međunarodnim fondom za razvoj poljoprivrede (IFAD).

Projekat je započet tokom 2018. godine, kada je su objavljena prva dva javna poziva koja su realizovana.

Kroz projekat se podržava izgradnja ruralne infrastrukture i razvoj poljoprivrednih gazdinstava na području sedam opština - Nikšić, Šavnik, Žabljak, Mojkovac, Bijelo Polje, Berane i Petnjica.

Projekat je koncipiran u dvije komponente. Prva se odnosi na podršku razvoju klastera - podrška razvoju lanca vrijednosti, a drugi na ruralnu infrastrukturu - podrška razvoju lokalne putne i vodovodne infrastrukture.

U finansijskoj strukturi učešća, predviđeno je učešće krajnjih korisnika u iznosu od 5,10%, kao i učešće loklane samouprave u iznosu od 20,41%. Maksimalni iznosi investicija u snabdijevanje vodom ruralnih područja iznosi 100.000€ sa PDV-om po jednom zahtjevu, dok maksimalni iznos investicija u lokalne puteve iznosi 200.000€ sa PDV-om po jednom zahtjevu. 

Služba za projekte i drugostepeni postupak