21. mart 2024.

Zaključak sa programom javne rasprave-Nacrt Strateškog plana razvoja Opštine Šavnik za 2024-2028. godinu

Na osnovu člana 97 Statuta opštine Šavnik (,,Službeni list CG-opštinski propisi“, br. 31/18) i člana 22 stav 1 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova (,,Službeni list CG-opštinski propisi“, br. 23/15), a u vezi sa Odlukom Vlade Crne Gore o upozorenju Opštini Šavnik (,,Sl.list CG“, br. 22/24), Predsjednik opštine Šavnik, d o n o s i,

ZAKLJUČAK

sa Programom javne rasprave

1. Utvrđuje se Nacrt Strateškog plana razvoja Opštine Šavnik 2024-2028. godina ( u daljem tekstu: Nacrt Plana).

2. Javna rasprava o Nacrtu Odluke održaće se 21. i 22. marta 2024. godine.

3. Primjedbe i sugestije na predmetni Plan mogu se dostaviti, zaključno sa 22.03.2024. godine, do 15:00h.

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.


PREDSJEDNIK,

mr Jugoslav Jakić


zakljucak-sa-programom-javne-rasprave-8476268a70af042e.pdf strateski-plan-2023-2027-konacno-181d995f6acb194c.doc