21. jul 2020.

Donacija mobilijara za dječije igralište

Danas je dječije igralište u Šavniku obogaćeno sa novim mobilijarom, koji je kompanija D.O.O. „PG LIV“ iz Podgorice donirala Opštini Šavnik.

Naime, 17.07. 2020. godine potpisan je Ugovor o poklonu između privrednog društva D.O.O. PG LIV Podgorica i Opštine Šavnik. Predmet ovog Ugovora je donacija koja obuhvata mobilijar za dječije igralište – 1 garnitura koju sačinjavaju: dupla kućica sa mostom, klackalica, ljuljaška, penjalica, dvorska ograda, greda za ravnotežu, korpa za otpatke, klupa, penjalica i koš za košarku.

Društvo za promet i usluge PG LIV d.o.o. – Podgorica od početka osnivanja se bave proizvodnjom urbanog mobilijara za javne površine. Riječ je o kvalitetnom mobilijaru koji za gotove proizvode imaju ateste i sertifikate koji su izdati od strane Građevinskog fakulteta, kao i dokumente koji potvrđuju ispravnost, postojanost i kvalitet materijala od kojeg se i proizvode.

 U saradnji sa radnicima preduzeća „Komunalne djelatnosti“ D.O.O Šavnik, i radnicima firme „PG LIV“ D.O.O Podgorica, dječije igralište je montirano, a od sjutra će igralište biti potpuno u funkciji i dostupno našim najmlađim sugrađanima.

Cilj ove donacije je da se roditeljima i djeci osigura mogućnost kvalitetnije provedenog slobodnog vremena, povećanje kvaliteta života, promocija zdravih stilova života, kroz bavljenje sportom i zajedničkim aktivnostima djece i njihovih roditelja.

Zahvaljujemo se na humanosti, korisnoj donaciji za naše najmlađe i radujemo se budućoj saradnji.

Služba za projekte i drugostepeni postupak