21. septembar 2020.

Opštinski tim za zaštitu i spašavanje: Pojačati kontrolu primjena mjera NKT-a

Opštinski tim za zaštitu i spašavanje, održao je danas sa početkom 10:00 časova, u Sali Skupštine opštine Šavnik, sjednicu na kojoj je razmatrana trenutna epidemiološka situacija u našoj opštini.

Na sjednici je konstatovano, da je obzirom na sve složeniju epidemiološku situaciju neophodno od danas pojačati kontrolu poštovanja mjera i preporuka NKT-a, kao i da će se Opštinski tim za zaštitu i spašavanje sastajati jednom sedmično u cilju praćenja razvoja trenutne epidemiološke situacije.

Komunalna policija, Uprava policije i Sekretarijat lokalne uprave u čijoj nadležnosti su poslovi komunalne inspekcije zaduženi su da inteziviraju kontrolu poštovanja mjera NKT-a, u skladu sa operativnim planom, kao i da svakodnevno informišu predsjednika opštine o preduzetim aktivnostima i podnose sedmične izvještaje o realizaciji operativnog plana djelovanja.

Služba zaštite i spašavanja i d.o.o. ,,Komunalne djelatnosti“Šavnik, zaduženi su da jednom sedmično vrše dezinfekciju javnih površina, stambenih ulaza itd., kao i da d.o.o. ,,Komunalne djelatnosti“ Šavnik, vrši redovan odvoz otpada i da se komunalna higijena podigne na viši nivo.

Opštinski tim za zaštitu i spašavanje još jednom apeluje na sve građane da se striktno pridržavaju mjera NKT-a i na taj način doprinesu očuvanju kako svog ličnog zdravlja, tako i čitave lokalne zajednice.

OPŠTINSKI TIM ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE OPŠTINE ŠAVNIK