22. jul 2020.

Čestitka Predsjednika opštine povodom 22. jula, Dana opštine Šavnik

Dragi sugrađani i sugrađanke,

Ove godine nijesmo u prilici da se okupimo i na tradicionalan način proslavimo 22. jul, Dan opštine Šavnik, zbog epidemiološke situacije u zemlji, prouzrokovane širenjem virusa COVID-19. Bez obzira na složenost situacije, 22. jul je datum koji nas obavezuje na priznanje i zahvalnost koje dugujemo borcima narodnooslobodilačke borbe, dan kada se sa ponosom prisjećamo naše bogate i slavne prošlosti, dan kada potvrđujemo našu antifašističku vrijednost koje se nikada nećemo odreći, dan kada se poklanjamo svim žrtvama narodnooslobodilačkog rata. Prije tačno 79 godina bio je to dan koji je označio slobodu. Za taj dan, za to vrijeme, za slobodu i za bolje sjutra, borci i oslobodioci Šavnika, položili su svoje živote, pružajući snažan otpor prkoseći fašističkom režimu. Dan opštine je i prilika da se sjetimo da je Šavnik mjesto bogate istorije, koju umni i mudri Šavničani čuvaju kao dio ukupnog crnogorskog državnog nasljeđa. Zato je 22. Jul - Dan oslobođenja Šavnika, kojeg slavimo kao Dan opštine, jedan od najznamenitijih datuma iz prošlosti naše opštine i za nas Šavničane znači mnogo.

I u ovom izazovnom vremenu borbe sa Kovidom 19, lokalna uprava je u saradnji i punoj koordinaciji sa lokalnim javnim službama i državnim organima, odgovorno, organizovano i profesionalno, bila i biće posvećena zaštiti zdravlja građana Šavnika. A upravo, vi, građani Šavnika, ste od samog početka, poštovanjem izrečenih mjera, kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou, pokazali zadivljujuću disciplinu i odgovornost, ne samo prema sopstvenom zdravlju, već i zdravlju svojih porodica i čitavoj zajednici, i na taj način pokazali da ste pravi primjer odgovornog ponašanja kada je zaštita zdravlja u pitanju i time dali puni doprinos očuvanju cjelokupnog javnog zdravlja, te vam se ovom prilikom zahvaljujem.

Dan opštine, uobičajeno je i prilika da se osvrnemo na godinu za nama, da sumiramo postignute rezultate, što je za nas kao odgovornu vlast obaveza i što nas čini prepoznatljivim kod građana Šavnika.

Iako je godina prekratak period za brojne poslove koje treba završiti i započeti nove, mogu reći da je za nama uspješna godina, u kojoj smo zahvaljujući domaćinskom rukovođenju, odgovornošću, vrijednim trudom i radom, dobrom saradnjom sa Vladom Crne Gore, državnim organima, posvećenom radu opštinskih preduzeća i ustanova, pažljivim planiranjem svakog koraka, težili da ostvarimo naš cilj, da učinimo Šavnik gradom kakvog volimo i zaslužujemo, dostojnim naše dece i budućih generacija.

I sami ste svjedoci da ovogodišnji Dan opštine dočekujemo u ljepšem Šavniku, koji iz godine u godinu postaje mjesto kvalitetnijeg i ugodnijeg života za naše građane.

Stoga sa sigurnošću mogu da kažem da su građani opštine Šavnik izabrali pravi put. O tome govore brojni rezultati, realizovani brojni infrastrukturni projekti, poboljšani uslovi života naših građana.

Godinu za nama, prvenstveno je obilježila finansijska stabilnost, što je i bio i ostaće naš prioritetni zadatak.

Zahvaljujući obazrivom vođenju finansija i odgovornom odnosu prema trošenju budžetskih sredstava, Opština Šavnik uredno izmiruje sve obaveze prema državi, bankama, institucijama i obezbijeđena su sredstva za obavljanje javne i svih drugih vitalnih funkcija Opštine Šavnik, što je i ujedno pokazatelj stabilnosti lokalnih javnih finansija i održivosti sistema lokalne samouprave.

Osim finansijske stabilnosti, drugi prioriteni zadatak lokalne uprave, u godini za nama, bile su aktivnosti na realizaciji brojnih investicija.

U protekloj godini započeta je ili nastavljena realizacija više projekata koji se odnose na širok opseg infrastrukturnih ulaganja različite namjene, što iz Kapitalnog budžeta države, što iz Kapitalnog budžeta opštine.

Unaprijeđena je lokalna putna infrastruktura kroz izgradnju, rekonstrukciju, kao i asfaltiranje lokalnih puteva radi poboljšanja kvaliteta života stanovništva u rauralnim područjima.

Na području naše opštine u protekloj godini u lokalnu putnu infrastrukturu investirano je preko 800.000,00€, asfaltirano je 6,5 km lokalnih puteva, a u ovoj godini mogu da najavim novih 15 km asfaltiranih putnih pravaca.

Posvećeni smo rješavanju problema vodosnabdijevanja u ruralnim područjima. U prošloj godini u izgradnju seoskih vodovoda investirali smo oko 250 hiljada, a u ovoj godini očekuju nas investicije u objekte vodosnabdijevanja vrijednosti preko 160.000,00€.

Završena je i rekonstrukcija Kuće Pekića, kuće Kulture, zahvaljujući podršci Ministarstva kulture. Ukupna vrijednost investicije je 160.000,00€. Nedavno smo, takođe uz finansijsku podršku Ministarstva kulture, završili opremanje objekta enterijerom, čime su konačno stvoreni uslovi za dalju valorizaciju ovog objekta kulture.

Završeni su i projekti koji su u bitnom izmijenili sliku Šavnika, završen je otvoreni teren za male sportove, rekonstruisana je ulična rasvjeta, rekonstruisana je gradska kapela...U saradnji sa Ministarstvom sporta i maldih, adaptiran je prostor za potrebe mladih u Šavniku, tako da brzih dana očekujemo otvaranje Kancelarije za mlade.

Ovih dana privodimo kraju administrativne procedure na realizaciji dva, takođe značajna projekta, uređenje prostora oko Otvorenog terena za male sportove što će omogućiti veću funkcionalnost objekta i veći komfor učesnika sportskih događaja, a izgradnja pomenutih sadržaja će doprinijeti stvaranju ljepšeg ambijenta, bolje funkcionalnosti i ujedno objediniti kompletnu uslugu pomenutog sportskog objekta. Vrijednost investicije iznosi cca 300.000,00€.

Od uspostavljanja zaštićenog prirodnog područja Park prirode ,,Dragišnica i Komarnica“ i osnivanja privrednog društva kao upravljača krajem 2017. godine, ulažemo značajne napore u cilju održive valorizacije Parka prirode, odnosno povećanja privlačnosti i raznolikosti sadržaja parka, a posebno Kanjona Nevidio, atrakcije svjetskih razmjera kao okosnice razvoja turizma u našoj opštini. U tom cilju narednih dana biće raspisan tender za realizaciju projekta Uređenje platoa Kanjona Nevidio, vrijednosti cca 350.000,00€ koji je jednim dijelom, finansijski podržan od strane Vlade Crne Gore, odnosno Uprave za javne radove.

Realizacijom brojnih infrastrukturnih projekata stvaramo uslove za održivo korišćenje prirodnih potencijala kojima obiluje naša opština, a koje će, nadamo se prepoznati i ozbiljni investitori, jer nam je cilj da što više sugrađana zaposlimo u privredi, a ne u administraciji. Ostvarivanje tog cilja nosi sa sobom težinu, zahtijeva punu posvećenost i odgovornost kao odgovor na izazove sa kojima se suočavamo kao manje razvijena sjeverna opština, ali svakako na tom putu naš najvažniji saveznik je Vlada Crne Gore, koja je kroz svoje politike i strateške ciljeve, razvoj sjevera postavila kao jedan od najvažnijih zadataka. Kao rezultat takvog opredjeljenja i rada, su i započete aktivnosti kroz donošenje planskih dokumenata na izgradnji HE Komarnica, dugo očekivanog projekta, koji će kako u periodu izgradnje, tako i u periodu eksploatacije dati nesporno pozitivne efekte, ne samo na razvoj Šavnika, već i Crne Gore.

Lokalna uprava je spremna i odlučna da tokom mandata i ukazanog nam povjerenja ispuni sva obećanja koja smo dali građanima Šavnika i da realizujemo sve predviđeno planskim i razvojnim dokumentima Skupštine opštine, jer građani Šavnika to zaslužuju.

Dragi moji Šavničani,

U nadi da ćemo ovaj datum, ali i druge praznike obilježavati u boljim okolnostima, da ćemo i u narednom periodu ulagati zajedničke napore koji će doprinijeti razvoju Šavnika i poboljšanju životnog standarda svakog građanina, u svoje lično ime i u ime lokalne uprave Opštine Šavnik, čestitam vam 22.jul-Dan opštine!

PREDSJEDNIK,

Vlatko Vuković