22. oktobar 2021.

Isplata za mjeru Podrška stočarskoj proizvodnji u iznosu od 60.000,00€

Nakon završetka javnog poziva Podrška stočarskoj prozvodnji za 230 poljoprivrednika danas će biti isplaćena sredstva u iznosu od gotovo 60.000,00€.

Shodno podnijetim zahtjevima za navedeni Javni poziv, realizovana su sredstva u iznosu od blizu 34.000,00€.

Imajući u vidu kašnjenje realizacije mjera iz Agro budžeta države, kao i dug sušni period tokom ljeta, porast cijena stočne hrane, što se u krajnjem negativno reflektovalo na prihode stočara, sredstva za realizaciju ove mjere uvećana su, shodno finansijskim mogućnostima u budžetu, za dodatnih 26.000,00€, odnosno isplata po podnosiocu zahtjeva uvećana je za dodatnih 80% ostvarenog prava na podršku.

Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj