23. novembar 2022.

Javna rasprava povodom Nacrta Odluke o Budžetu Opštine Šavnik za 2023. godinu

Sekretarijat za finansije, opštu upravu i društvene djelatnosti opštine Šavnik sprovodi Javnu raspravu na Nacrt odluke o Budžetu za 2023. godinu.

Javna rasprava traje 15 dana počev od 23.11.2022-08.12.2022. godine.

Centralna javna rasprava održaće se u zgradi Opštine Šavnik-Sala Skupštine opštine Šavnik, 07.12.2022. godine, sa početkom u 10:00 časova.

program-javne-rasprave-a416866ef7941e6e.pdf zakljucak-f203340e1ea7f463.pdf 2023-god-budzet-05a9e40398925122.xls