23. decembar 2020.

Saziv XVII sjednice Skupštine opštine Šavnik

Saziv XVII sjednice Skupštine opštine Šavnik  za 30.12.2020. godine ( srijeda ) 

Sjednica će se održati u zgradi Skupštine Opštine Šavnik, (sala Centra za kulturu) sa početkom u 11:00 časova.

Dnevni red :

1. Prijedlog Odluke o mjesnim zajednicama;

2. Prijelog Odluke o javnom vodosnadbijevanju;

3. Prijedlog Odluke o vodosnadbijevanju od lokalnog značaja;

4. Prijedlog Odluke o boravišnoj taksi opštine Šavnik;

5. Prijedlog Odluke o visini, načinu obračunavanja i plaćanja doprinosa Turističkoj organizaciji opštine Šavnik;

6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o sufinansiranju premije osiguranja za osiguranje stočnog fonda;

7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za novorođeno dijete;

8. Prijedlog Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora;

9. Prijedlog Odluke o davanju stana na korišćenje;

10. Prijedlog Odluke o postavljanju, odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata na teritoriji opštine Šavnik;

11. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na visinu cijene usluge za obavljanje djelatnosti vodosnadbijevanja, prihvatanja i odvođenja komunalnih otpadnih voda za 2021 godinu;

12. Prijedlog Strategije zapošljavanja opštine Šavnik 2021-2025 sa Akcionim planom zapošljavanja opštine Šavnik za 2021. godinu;

13. Prijedlog Programa rada Skupštine opštine Šavnik za 2021. godinu;

14. Prijedlog Programa rada sa finansijskim planom d.o.o. ,,Komunalne djelatnosti“ Šavnik;

15. Prijedlog Programa rada sa finansijskim planom JU Centar za kulturu, sport i medije Šavnik;

16. Prijedlog Programa rada sa finansijskim planom Turističke organizacije opštine Šavnik;

17. Prijedlog Programa rada sa finansijskim planom d.o.o. park prirode ,,Dragišnica i Komarnica“ Šavnik;

18. Izbor i imenovanje.

                                                                                                                                      PREDSJEDNIK,

                                                                                                                                 mr Jugoslav Jakić, s.r.


saziv-XVll-sjednice