24. februar 2021.

Sufinansiranje premije osiguranja stočnog fonda uvećano sa 20% na 30% polise osiguranja

U cilju podrške registrovanim poljoprivrednim proizvođačima sa područja Opštine Šavnik, Odlukom o izmjeni Odluke o sufinasiranju premije osiguranja stočnog fonda, koja je stupila na snagu 15.2.2021. godine („ Sl. list CG-opštinski propisi“, br. 004/21), uvećan je iznos sufinansiranja premije osiguranja stočnog fonda, od strane Opštine, sa 20% na 30% polise osiguranja.

Pravo na sufinansiranje premije osiguranja stočnog fonda imaju individualni poljoprivredni proizvođači, ukoliko imaju prebivalište u opštini Šavnik, upisani su u Registar poljoprivrednih proizvođača Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i imaju poljoprivredno gazdinstvo upisano u bazu podataka Uprave za bezbijednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove. 

Sekretarijat lokalne uprave