25. jun 2024.

Javni poziv za dodjelu podrške za sufinansiranje premije osiguranja stočnog fonda

Opština Šavnik – Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj, u skladu sa Odlukom o sufinansiranju premije osiguranja za osiguranje stočnog fonda ("Sl.list CG-opštinski propisi“, br. 041/18,055/19 i 004/21) objavljuje:

JAVNI POZIV

za dodjelu podrške za sufinansiranje premije osiguranja stočnog fonda

I Definicija korisnika sredstava podrške

Pravo na sufinansiranje premije osiguranja stočnog fonda imaju registrovani poljoprivrednici sa teritorije opštine Šavnik.

II Iznos podrške

Za realizaciju ove mjere predviđeno je 20.000,00€. Iznos podrške je 30% polise osiguranja za grla stoke.

III Kriterijum prihvatljivosti

Kriterijum je ispunjen ako nosilac gazdinstva:

- ima prebivalište u opštini Šavnik;

- se bavi poljoprivredom – stočarstvom i posjeduje dokaz za to,

- ima zaključen ugovor sa osiguravajućim društvom.

IV Potrebna dokumentacija

- Zahtjev za dodjelu podrške;

- Uvjerenje o prebivalištu podnosioca zahtjeva;

- Listing stoke,

- Zaključeni ugovor sa osiguravajućim društvom.

V Procedura realizacije

Nakon podnošenja zahtjeva, Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj će izvršiti administartivnu provjeru podnijete dokumentacije.

Poljoprivrednom proizvođaču koji ispuni uslove propisane Odlukom o sufinansiranju premije osiguranja za osiguranje stočnog fonda (,,Sl.list CG-opštinski propisi“, br. 004/21) i ovim Javnim pozivom, Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj izdaje Potvrdu radi ostvarivanja prava na sufinasiranje premije osiguranja kod osiguravajućeg društva.

VI Način podnošenja zahtjeva

Obrazac Zahtjeva za dodjelu podrške za sufinasiranje premije osiguranja stočnog fonda za 2024. godinu može se preuzeti na internet stranici Opštine Šavnik ili u kancelarijama Službe za poljoprivredu i ruralni razvoj.

Popunjen zahtjev za dodjelu podrške i propatnu dokumentaciju dostaviti direktno na pisarnici u zgradi Opštine ili putem pošte na adresu:

Opština Šavnik,

Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj,

81450 Šavnik , Šavnička III, br.5

po "Javni poziv za dodjelu podrške za sufinasiranje premije osiguranja stočnog fonda“

Rok za podnošenje zahtjeva je od dana objavljivanja Javnog poziva do kraja kalendarske godine, odnosno do utroška sredstava predviđenih ovim Javnim pozivom

Napomena:

Neblagovremeni i nepotpuni zahtjevi se neće razmatrati

Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj


zahtjev-2024-godine-35a04045eb987d46.docx lovcen-osiguranje-2024-0f1e91db779f57a1.pdf