25. jul 2022.

Ministar javne uprave u posjeti Opštini Šavnik

Ministar javne uprave, mr Marash Dukaj, sa saradnicima, boravio je danas u posjeti našoj opštini.

Tokom sastanka, ministar Dukaj i Predsjednik Opštine, mr Jugoslav Jakić, razgovarali su o aktuelnim projektima, saradnji pri realizaciji projekata iz oblasti e-Uprave, o reformi javne uprave, unapređenju pružanja usluga građanima..

Predsjednik Opštine, mr Jugoslav Jakić, upoznao je ministra o brojnim aktivnostima i projektima koji su trenutno prioritet u radu lokalne uprave, ali i sa aktuelnim problemima u funkcionisanju lokalne samouprave, prije svega zakonskim rješenjima, koja je neophodno analizirati i izmijeniti kako bi rad lokalnih uprava, pogotovu kada su u pitanju opštine na sjeveru, bio umnogome efikasniji i ekonomičniji. Osim navedenog, Predsjednik Opštine, upoznao je ministra i sa budućim planovima u radu lokalne uprave, a koji će doprinijeti da lokalna uprava postane kvalitetniji i odgovorniji servis građanima.

Ministar Marash Dukaj, istakao je da će rad Ministarstva javne uprave, u budućem periodu biti fokusiran na reformi lokalne uprave, sa fokusom na rješavanje problema koja opterećuju rad lokalnih uprava, a sve u cilju poboljšanja funkcionisanja i razvoja opština, što će u krajnjem doprinijeti efikasnijem pružanju usluga građanima, naglašavajući da je Ministarstvo javne uprave otvoreno za saradnju i da je neophodno produbljivanje te saradnje i intenziviranje zajedničkih aktivnosti, kako bi se kroz planirani reformski proces rad lokalnih uprava poboljšao.