26. maj 2022.

Obavještenje o predlaganju kandidata za dodjelu Nagrade oslobođenja Šavnika

Na osnovu člana 8. Odluke o nagradi oslobodjenja Šavnika („ Sl. list CG- opštinski propisi“, br. 41/12), Služba Skupštine objavljuje

OBAVJEŠTENJE

O predlaganju kandidata za dodjelu Nagrade oslobodjenja Šavnika

Opština Šavnik, u skladu sa Odlukom o Nagradi oslobodjenja Šavnika dodjeljuje nagradu kao oblik javnog priznanja za najviše zasluge i postignute rezultate u teorijskom i praktičnom radu i djelovanju u svim oblastima ljudskog stvaralaštva kojima se doprinosi razvoju opštine Šavnik.

Nagrada oslobodjenja Šavnika se dodjeljuje povodom praznika Opštine – 22. jula.

I USLOVI ZA DODJELU

Pravo učešća imaju:

-Pojedinci i pravna lica sa teritorije opštine Šavnik;

-Pojedinci koji ne žive na teritoriji opštine Šavnik, ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu.

II POTREBNA DOKUMENTACIJA

-Uvjerenje o mjestu prebivališta za fizička lica;

-Izvod iz CRPS-a za pravna lica.

Nagrada se nemože dodijeliti za ostvarenje koje je nagradjeno jednom od nagrada utvrdjenih Zakonom o državnim nagradama.

Dokumenta koja se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uslova moraju biti u originalu ili ovjerene fotokopije.

Nagrada oslobodjenja Šavnika se istom licu može dodijeliti samo jedanput.

Predlozi se dostavljaju najkasnije do 07. jula 2022. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Pravo predlaganja kandidata za nagradu imaju:

  - Gradjanin;

  - Grupa gradjana;

  - Privredna društva;

  - Javne službe;

  - Nevladine organizacije i drugi subjekti.

III POSTUPAK

Predlozi za nagradu se dostavljaju pismeno, sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju Žiriju za dodjelu nagrade oslobodjenja Šavnika, neposredno na pisarnici opštine Šavnik ili poštom na adresu: Opština Šavnik, Šavnik b.b

Ovo obavještenje se objavljuje na sajtu opštine Šavnik i u dnevnom listu „Pobjeda“.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Službi Skupštine na telefon 040/266-108.

Služba Skupštine


obavjestenje-nagrada-oslobodenja-savnika-4ed8ca1bf91fe85b.pdf