26. avgust 2021.

Javni poziv za podršku pčelarima početnicima

Opština Šavnik – Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj, u skladu sa Odlukom o podsticajima investiranja i razvoju poljoprivrede na teritoriji opštine Šavnik za 2021. godinu (,,Sl. List CG

– Opštinski propisi " br 25/21 ) objavljuje:

JAVNI POZIV

za podršku pčelarima početnicima

I Kriterijumi prihvatljivosti

Korisnici podrške su mladi pčelari sa teritorije opštine Šavnik koji su u trenutku objavljivanja Javnog poziva starosti između 18 i 40 godina i koji u trenutku objavljivanja Javnog poziva ne posjeduju pčelinja društva na svom gazdinstvu.

Podrška mlađim pčelarima početnicima podrazumijeva podršku za kupovinu do 3 košnice

sa nukleusima za koju može konkurisati samo jedan član porodičnog domaćinstva.

II Potrebna dokumentacija

- Zahtjev za dodjelu podrške,

- Cjenovna ponuda za košnicu (predračun)

- Cjenovna ponuda za nucleuse (predračun)

- Kopija lične karte

- Potvrda o mjestu prebivališta

- Uvjerenje o kućnoj zajednici

- Kopija bankovnog računa.

III Visina podrške

Za realizaciju ove mjere predviđeno je 3.000,00 €.

Ukoliko ukupan iznos podnijetih zahtjeva prelazi planirani iznos definisan Odlukom o podsticajima investiranja i razvoju poljoprivrede na teritoriji opštine Šavnik za ovaj Javni poziv, proporcionalno će se smanjiti jedinični podsticajni iznos i Javni poziv се se zatvoriti prije predviđenog roka.

Podrška se obezbjeđuje u iznosu do 65% vrijednosti bruto cijene proizvoda koja će se uplatiti na račun dobavljača, dok korisnik uplaćuje svoj udio to jest 35% vrijednosti računa.

IV Procedura realizacije

Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj opštine Šavnik prije odobravanja novčanih sredstava formira komisiju koja obilazi proizvođače koji su dostavili potrebnu dokumentaciju i uvidom na licu mjesta, vrši provjeru podataka i uslova propisanih ovim

Javnim pozivom, i o tome sačinjava zapisnik o ispunjavanju uslova za korišćenje novčanih sredstava. U slučaju da korisnik ne dozvoli ili spriječi rad komisije na terenu,te na bilo koji drugi način utiče na njen rad, podneseni zahtjev neće biti odobren. Na osnovu priložene dokumentacije i uvida na licu mjesta komisija konstatuje ispunjenost uslova za ostvarivanje prava na novčana sredstva i rješenjem odobrava isplatu novčanih podsticaja korisnicima.

V Način podnošenja zahtjeva

Obrazac Zahtjeva za dodjelu podrška pčelarima početnicima za 2021. godinu može se preuzeti na internet stranici Opštine Šavnik ili u kancelarijama Službe za poljoprivredu i ruralni razvoj.

Popunjen obrazac zahtjeva za dodjelu podrške i propratnu dokumentaciju dostaviti direktno

na pisarnici u zgradi Opštine ili putem pošte na adresu:

Opština Šavnik, Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj,

81450 Šavnik, Šavnička III, br.5

po Javnom pozivu za dodjelu podrške pčelarima početnicima za 2021. god

Rok za podnošenje zahtjeva je od dana objavljivanja Javnog poziva do 15. septembar 2021. Godine.

NAPOMENA:

Neblagovremeni i nepotpuni zahtjevi se neće razmatrati.

Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj 


javni-poziv-pcelari-pocetnici-03973a9a3eac9a2f.pdf zahtjev-za-isplatu-odobrenih-sredstava-617d94cd1fa32284.pdf zahtjev-za-odobravanje-podrske-pcelarima-pocetnicima-4adcbedd2d96e961-6024c39470a86393.pdf