26. avgust 2021.

Javni poziv za podršku pčelarskoj proizvodnji

Opština Šavnik – Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj, u skladu sa Odlukom o podsticajima investiranja i razvoju poljoprivrede na teritoriji opštine Šavnik za 2021. godinu (,,Sl. List CG

– Opštinski propisi " br 25/21 ) objavljuje:

JAVNI POZIV

za podršku pčelarskoj proizvodnji

Korisnici podrške po ovom Javnom pozivu su registrovani pčelari sa teritorije opštine Šavnik.

I Kriterijumi prihvatljivosti

Pravo na podršku imaju svi registrovani pčelari sa mjestom prebivališta na teritoriji opštine Šavnik koji su upisani u registar Uprave za bezbjednost hrane veterinu i fitosanitarne poslove.

II Potrebna dokumentacija

- Zahtjev za dodjelu podrške,

- Potvrda o mjestu prebivališta

- Rješenje uprave za bezbjednost hrane veterinu i fitosanitarne poslove

- Kopija bankovnog računa.

III Visina podrške

Za realizaciju ove mjere predviđeno je 3.000,00 €.

Ukoliko ukupan iznos podnijetih zahtjeva prelazi planirani iznos definisan Odlukom o podsticajima investiranja i razvoju poljoprivrede na teritoriji opštine Šavnik za ovaj Javni poziv, proporcionalno će se smanjiti jedinični podsticajni iznos i Javni poziv се se zatvoriti prije predviđenog roka.

Podrška po osnovu ove mjere koju pčelar može ostvariti je 3,00€ po pčelinjem društvu.

IV Procedura realizacije

Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj opštine Šavnik prije odobravanja novčanih sredstava formira komisiju koja obilazi proizvođače koji su dostavili potrebnu dokumentaciju i uvidom na licu mjesta, vrši provjeru podataka i uslova propisanih ovim Javnim pozivom, i o tome sačinjava zapisnik o ispunjavanju uslova. U slučaju da korisnik ne dozvoli ili spriječi rad komisije na terenu,te na bilo koji drugi način utiče na njen rad, podneseni zahtjev neće biti odobren. Na osnovu priložene dokumentacije i uvida na licu

mjesta komisija konstatuje ispunjenost uslova za ostvarivanje prava na novčana sredstva i rješenjem odobrava isplatu novčanih podsticaja korisnicima.

V Način podnošenja zahtjeva

Obrazac Zahtjeva za dodjelu podrške pčelarskoj proizvodnji za 2021. godinu može se preuzeti na internet stranici Opštine Šavnik ili u kancelarijama Službe za poljoprivredu i ruralni razvoj.

Popunjen obrazac zahtjeva za dodjelu podrške i propratnu dokumentaciju dostaviti direktno

na pisarnici u zgradi Opštine ili putem pošte na adresu:

Opština Šavnik, Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj,

81450 Šavnik, Šavnička III. br. 5

po Javnom pozivu za dodjelu podrške pčelarskoj proizvodnji za 2021. godinu .

Rok za podnošenje zahtjeva je od dana objavljivanja Javnog poziva do 15. septembar 2021. Godine.

NAPOMENA:

Neblagovremeni i nepotpuni zahtjevi se neće razmatrati.


Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj

javni-poziv-pcelari-621d19b91f7ea5aa.pdf zahtjev-za-dodjelu-podrske-pcelarskoj-proizvodnji-e0e013d26bfd1183.pdf