27. novembar 2020.

Obavještenje o datumu provjere sposobnosti za vršenje poslova radnog mjesta Glavni/a Administrator/ka opštine Šavnik

Poštovani,

 Obavještavamo Vas da će se provjera kompetencija, znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju uslove Javnog konkursa koji je Sekretarijat lokalne uprave Opštine Šavnik dana 07.10.2020.godine u dnevnim novinama „Pobjeda“ objavio za potrebe Opštine Šavnik za radno mjesto: GLAVNI/A ADMINISTRATOR/KA, održati dana 02.12.2020.godine, u 10 časova, u prostorijama Opštine Šavnik.

 Provjeru vrši Komisija pisanim testiranjem i struktuiranim intervjuom.

 Testiranje u pisanoj formi podrazumijeva izradu pisanog rada, koji sadrži sagledavanje prioriteta i predloga za unapređenje procesa rada, odnosno stanja u oblasti rada za koju se kandidat imenuje odnosno postavlja.

 Izrada rada traje najduže 60 minuta.

 Kandidat koji je ostvario više od 50% bodova na testiranju u pisanoj formi može pristupiti struktuiranom intervjuu. Na struktuiranom intervjuu kandidat pred svim članovima komisije izlaže pisani rad u trajanju od 15 minuta, nakon čega se kandidatu postavljaju pitanja. Trajanje struktuiranog intervjua određuje komisija i mora biti isto za sve kandidate.

 Postupku provjere mogu pristupiti samo kandidati sa Liste kandidata koji ispunjavaju uslove predmetnog konkursa.

 Napominjemo da je neophodno da kandidati, prije početka pisanog testa, u cilju utvrđivanja identiteta, prilože na uvidi ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu koja sadrži fotografiju.

Predsjednik,

Dušan Radanović, s.r.


obavjestenje-za-radno-mjesto-glavnog-adm-