29. septembar 2020.

Centralna javna rasprava o Nacrtu Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa

Centralna javna rasprava o Nacrtu Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa održaće se u zgradi Opštine Šavnik - Sala Skupštine opštine Šavnik dana 9.10.2010. godine (petak) sa početkom u 12:00 časova.

Zainteresovani subjekti mogu svoje komentare, mišljenja, primjedbe i sugestije dostaviti:

  • na javnoj raspravi koje će biti organizovana prema gore navedenom terminu;
  • u pisanoj formi putem pošte, na adresu: Opština Šavnik-Sekretarijat lokalne uprave, Šavnik b.b., 81450 Šavnik;
  • putem e-mail adrese: sekretarijat@savnik.me ;
  • u neposrednoj komunikaciji sa službenicima Sekretarijata lokalne uprave, svakog radnog dana od 10:00 do 12:00 časova;
odluka-o-izgradnji-lokalnih-objekata-od-opsteg-interesa-savnikdocx-38aa0f6171b54573.pdf program-odrzavanja-javne-rasprave-9405cbe607523415.pdf zakljucak-nacrt-odluke-izgradnja-lokobjekata-od-opsteg-interes-e38a0fb26acad7e0.pdf