30. septembar 2022.

Završena implementacija projekta „Usavršavanje – usklađivanje vještina i lokalnih potreba za radnom snagom”

U Žabljaku, 29.09.2022. godine, održan je završni sastanak projektnih partnera, projekta „Usavršavanje – Usklađivanje vještina i lokalnih potreba za radnom snagom”. Sastanku povodom završetka projekta, prisustvovali su predsjednik Opštine Žabljak sa članovima projektnog tima i predstavnici partnera na projektu, Opštine Šavnik i JU SMŠ „17. septembar“ Žabljak.

Tokom implementacije projekta, koja je počela 01. februara, radilo se na sprovođenju projektih aktivnosti koje su podrazumijevale organizovanje seta teorijskih i praktičnih obuka za deficitarna zanimanja, gdje su 24 nezaposlena lica iz Žabljaka i Šavnika, pohađala obuke iz oblasti ugostiteljskih zanimanja i engleskog jezika. Prema programu Centra za obrazovanje odraslih, za obuke za ugostiteljska zanimanja, bila je odgovorna i iste je sprovodila JU SMŠ „17.septembar“ Žabljak. Za obuku iz engleskog jezika, nakon sprovedene tenderske procedure, angažovana je licencirana škola ,,Double L”. Po završetku tromjesečnih obuka, tokom kojih je bila obezbijeđena i mjesečna naknada za polaznike, izvršena je provjera znanja, te su svi polaznici uspješno položili završni ispit i uručeni su im sertifikati. Tokom trajanja obuka i nakon što je ta aktivnost završena, 50 % obučenih lica, našlo je zaposlenje.

Na održanom sastanku, sumirani su rezultati projekta, predočene obaveze obavezne evaluacije projekta i sačinjavanja finalnog izvještaja, kao i zvanično predata oprema nabavljena kroz projekat.
Računarska oprema, koja je nabavljena za potrebe obuka, prema priručnicima za projekat, predata je Opštini Šavnik. Oprema koja obuhvata 6 lap topova i multifunkcionalni štampač u boji, predata je za potrebe korišćenja od strane administracije lokalne uprave, te za dalje obuke i treninge kadrova iz te opštine. Takođe, JU SMŠ „17.septembar“ Žabljak, za potrebe centra za obuku ,,Duga”, na korišćenje je predata oprema vrijedna oko 30,000.00 eura bez PDV-a, a koja obuhvata sitni kuhinjski/restoranski inventar, namještaj za restoran, namještaj za terasu, kao i profesionalne kuhinjske mašine. Urađeni su i manji radovi za pomenuti objekat, vrijedni oko 8 hiljada eura, bez PDV-a.

Imajući u vidu da su turizam i ugostiteljstvo značajna grana za ove dvije opštine, posebno Žabljak, od izuzetne je važnosti raditi na unapređenju kadrovskih kapaciteta za ugostiteljska zanimanja. Stoga je organizovanje i sprovođenje obuka za ova zanimanja, te engleski jezik, prioritetno za lokalne uprave i jedinice za zapošljavanje. Uz sprovedene obuke, posebnu stavku predstavlja i stvaranje uslova za obuke i prakse. Kako u okviru JU SMŠ “17. septembar”, funkcioniše srednja ugostiteljska škola, a praksa se sprovodi u školskom restoranu “Duga”, to se može konstatovati da su uslovi u ovom restoranu, kroz projekat, dugoročno obezbijeđeni i da će srednjoškolci svoju praksu obavljati u moderno opremljenom ambijentu. Na JU SMŠ “17. septembar” je da ove uslove i predmetnu donaciju iskoristi na najbolji mogući način, kako bi na godišnjem nivou dobijali što kvalitetnije kadrove ugostiteljskih zanimanja, koja su pritom, Strategijom zapošljavanja, definisana kao deficitarna.

Projekat „Usavršavanje – Usklađivanje vještina i lokalnih potreba za radnom snagom”, kofinansiran je sredstvima EU i Vlade Crne Gore, a realizovan je u okviru poziva za dodjelu bespovratnih sredstava ,,Sprovođenje obuka i obrazovanja za deficitarna zanimanja, IPA II – Višegodišnji akcioni program za Crnu Goru u oblasti politike zapošljavanja, obrazovanja i socijalne politike zapošljavanja, obrazovanja i socijalne politiike (2015-2017).

PROJEKTNI TIM „SKILLING UP“