30. decembar 2021.

Vodič kroz budžet Opštine Šavnik za 2022. godinu

Drage sugrađanke i sugrađani,

Predstavljamo vam dokument ŠAVNIK GRAĐANIMA – GRAĐANI ŠAVNIKU, vodič kroz budžet Opštine Šavnik za 2022. godinu s namjenom upoznavanja građanki i građana Šavnika sa trošenjem njihovog novca, ali i kao nastavak inicijative za njihovo uključivanje u proces izrade budžeta grada.


U želji da gradimo kvalitetne osnove za još tješnju saradnju sa građanima, posebno kada je u pitanju formiranje budžeta, lokalna uprava Opštine Šavnik je pripredila dokument koji sadrži bitne stavke iz budžeta koje zanimaju Šavničanke i Šavničane, a koje su predstavljene na jednostavan, jasan i razumljiv način.


Cilj nam je da motivišemo što više građanki i građana da daju svoj doprinos kroz pružanje predloga za kreiranje budžeta, jer to je naš zajednički zadatak.


Takođe, važno nam je da građani znaju sa koliko novca raspolažemo, na koji način ga raspoređujemo i koja je osnova za određivanje prioriteta.


vodic-kroz-budzet-opstine-savnik-za-2022-godinu-budzet-za-gradane-ea03da9c33bfb39e.pdf