Potpredsjednik Opštine

Dušan Radanović, rođen je 12.10.1983. godine u Šavniku. Završio je pravni fakultet u Podgorici. Do sada je obavljao poslove: Savjetnik za ljudske resurse, turizam i ugostiteljstvo, član Opštinske Izborne Komisije opštine Šavnik, Predsjednik Opštinske Izborne Komisije Šavnik, Sekretar Sekretarijata opštine Šavnik, Sekretar Skupštine opštine Šavnik. Oženjen, otac dvoje djece.

Nadležnosti, opis poslova

Izvod iz Zakona o lokalnoj samoupravi
("Službeni list Crne Gore", br. 002/18 od 10.01.2018, 034/19 od 21.06.2019)
- Potpredsjednik opštine zamjenjuje predsjednika opštine u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti u okviru ovlašćenja koja mu predsjednik povjeri.
- Potpredsjednik opštine prati rad organa lokalne uprave i javnih službi u oblastima za koje ga zaduži predsjednik opštine i stara se o sprovođenju politika u tim oblastima.

Potpredsjednik Opštine

Dušan Radanović Potpredsjednik Opštine

Adresa
Opština Šavnik, 81450 Šavnik

Telefon/Faks
040 266 108

Email
dusan.radanovic@savnik.me