Škole u Šavniku

OŠ “Bogdan Kotlica” u Boanu

Direktorica škole: Jelena Cerović

Adresa: Boan bb 81455

Tel/ Fax: 040/268-129

OŠ “Bogdan Kotlica” Boan je osnovana 21. septembra, daleke 1870. godine, u Manastiru Podmalinsko, kao jedna od 24 škole u ondašnjoj Crnoj Gori. Već 1874. godine škola nastavlja rad u Boanu, u privatnoj kući koja i danas postoji.

Školske 1896/97. godine, proglašena je državnom školom i uselila se u novosagrađenu, u tom periodu još nedovršenu školu, na čijim temeljima se i danas nalazi. Ime koje sada nosi dobila je 1861. godine po narodnom heroju Bogdanu Kotlici.

Osnovna škola “Bogdan Kotlica” Boan je svoje postojanje, dugo gotovo vijek i po, obilježila nizom priznanja. Iznjedrila je dvadesetak doktora nauka.

Đaci ove škole, između ostalih bili su profesor doktor Bogdan Ašanin, profesor doktor Damjan Šećković, profesor doktor Branislav Grdinić i mnogi drugi, kao i na stotine fakultetski obrazovanih i uglednih ljudi. 1985. Godine škola je postala nosilac najvećeg državnog priznanja na polju obrazovanja, nagrade “OKTOIH”. Nešto ranije, 1979. godine, nagradu “OKTOIH” dobio je i nastavnik ruskog jezika i književnosti Milorad Petrušić.

Organizovana je kao devetogodišnja škola i kontinuirano unapređuje kvalitet obrazovnog rada. Reformski procesi u sistemu obrazovanja u njoj se uspješno sprovode, a njeni učenici bilježe zapažene rezultate. Redovna pomoć SO Šavnik, organizovano čišćenje puteva, kao i organizovani prevoz učenika iz okolnih sela, čine da se vaspitno obrazovni proces redovno obavlja.

Škola je imala učenike koji su bili nosioci diplome “Luča”, osvojili niz priznanja na različitim konkursima i takmičenjima i zajedno sa nastavnicima pokrenuli stvaranje i štampanje školskog lista “Uskočka riječ’. Povodom niza jubilarnih datuma, škola redovno sprovodi kulturno-umjetničke programe.

OŠ “Jovan Ćorović” u Gornjoj Bukovici

Direktor škole: Željko Petrušić

Tel: 040/267-129

Mobilni telefon: 068/066-877

JU OŠ ,,Jovan Ćorović" otvorena je školske 1898/1899. godine u Donjoj Bukovici kao prva privatna škola na ovom području u kući Antonija Šušića.

Prva privatna škola u Gornjoj Bukovici otvorena je 1902/1903. godine, a prvi učitelj bio je Dimitrije Jauković iz Pridvorice. Državna škola u Gornjoj Bukovici zvanično je imenovana 1908. Godine, a radila je u kući Rista Jegdića.

Školske 1958/1959. godine škola se uselila u sadašnju školsku zgradu.

Prvog juna 1960. godine škola je dobila ime narodnog heroja Jovana Ćorovića, koji je rođen u Vrtoč-Polju. Od tada je taj dan proglašen za Dan škole i obilježava se svečano svake školske godine uz prigodan kulturno-umjetnički program i uz prisustvo mještana i gostiju.

U svojoj bogatoj istoriji ova škola je ostvarila izvanredne rezultate kako u vaspitno-obrazovnom procesu, tako i u vannastavnim i vanškolskim aktivnostima. Škola je iznjedrila veliki broj školovanih ljudi, visokih intelektualaca i nekoliko doktora nauka.

U okviru škole postoji fiskulturna sala, kabineti, kancelarije, biblioteka (6500 primjeraka) i ostava za ogrijevno drvo.

U okviru škole postoje i dva područna odjeljenja i to: PO Donja Bukovica i PO Slatina koja su nažalost zatvorena.

Škola ima dugogodišnju saradnju sa privrednim subjektima i institucijama u svom okruženju.