Teritorija i stanovništvo

Teritorija Opštine Šavnik administrativno je podijeljena na osam mjesnih zajednica, 21 katastarsku opštinu, te 28 naselja. Mjesne zajednice su: Bijela, Boan, Bukovica, Duži, Ivica, Mljetičak, Pošćenje i Šavnik. Naselja u opštini Šavnik su: Bare, Boan, Godijelji, Gornja Bijela, Gornja Bukovica, Grabovica, Dobra Sela, Donja Bijela, Donja Bukovica, Dubrovsko, Duži, Komarnica, Krnja Jela, Malinsko, Miloševići, Mljetičak, Mokro, Petnjica, Pošćenje, Previš, Pridvorica, Provalija, Sirovac, Slatina, Strug, Timar, Tušinja i Šavnik.

Analizirajući kretanje broja stanovnika u periodu od 1948.do danas, uočava se konstantan pad broja stanovnika sa 7512 (1948) na 2974 (2003) što je kulminiralo preliminarnim rezultatima popisa 2011. godine po kojima je Šavnik opština sa najmanjimim brojem stanovnika 2077. U svih 27 naselja opštine zabilježen je pad broja stanovnika, nešto izraženiji u seoskim naseljima u odnosu na gradsko naselje. Samo tri naselja opštine Šavnik imaju više od 100 stanovnika (Šavnik, Bare i Duži), dok čak deset naselja ima manje od 50 stanovnika.

Srazmjerno kretanju broja stanovnika,mijenjao se i broj domaćinstava. Prema rezultatima popisa 2011. broj domaćinstava je smanjen u odnosu na popis 2003. za 224 domaćinstva.

Rezultati popisa iz 2011.godine pokazuju nastavak tendencije starenja stanovništva tj. smanjenje učešća mladog stanovništva u ukupnom i povećanje učešća sredovječnog stanovništva, a posebno starog ( 60 i više godina). U opštini Šavnik prosječna starost, po popisu 2011. godine iznosi 42,5 godina pri čemu je prosječna starost muškaraca 40,5 godina a žena 44,7.

Na nivou ukupne populacije opštine Šavnik polna struktura je uravnotežena.

Prema popisu 2011.godine 53,82% stanovništva opštine Šavnik izjasnilo se kao Crnogorci, 42,42% kao Srbi, 2,27% nije željelo da se izjasni. U strukturi stanovništva prema vjeroispovijesti, po popisu 2011. godine, preovladavaju pravoslavci sa 96,96%, 0,48% je muslimanske vjeriospovijesti, 0,10% katoličke, 1,30% ostalih, dok je 1,16% neizjašnjenog stanovništva.

Struktura stanovništva prema aktivnostima u opštini Šavnik je nešto nepovoljnija u odnosu na strukturu stanovništva na nivou Crne Gore. Prema podacima posljednjeg popisa 2011.godine, od ukupnog stanovništva opštine Šavnik, 36,71% je aktivnog stanovništva ( 760 ), 14,2% su djeca do 15 godina i čak 49,08% je neaktivno stanovništvo.