Naknade za novorođenčad

Skupština Opštine Šavnik je na sjednici održanoj 30.03.2018. godine donijela Odluku o naknadi za novorođeno dijete („Sl. list Crne Gore – opštinski propisi“ br. 13/18), a 02.02.2021. Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za novorođeno dijete (stupila na snagu 15.02.2021. godine „Sl. list Crne Gore – opštinski propisi“ br. 004/21), kojima se utvrđuju korisnici i visina date naknade u Opštini Šavnik, kao i postupak ostvarivanja iste.

Ko može ostvariti pravo na novčanu naknadu?

Novčanu naknadu za novorođeno dijete u Opštini Šavnik ostvaruje se ukoliko je:

  1. Prebivalište oba roditelja na teritoriji opštine Šavnik u vrijeme rođenje djeteta, od čega je prebivalište jednog roditelja – podnosioca zahtjeva na teritoriji Opštine Šavnik, najmanje 3 godine neprekidno prije rođenja djeteta za koje se podnosi zahtjev;
  2. Prebivalište novorođenog djeteta na teritoriji Opštine Šavnik. 

Pravo na naknadu za novorođeno dijete ima i usvojilac, staralac, hranitelj ili lice kome je dijete povjereno na njegu, staranje i vaspitavanje, pod uslovom da je opština Šavnik prebivalište novorođenom djetetu, kao i da, staralac, hranitelj ili lice kome je dijete povjereno na njegu, staranje i vaspitavanje imaju prebivalište u opštini Šavnik neprekidno 3 godine prije rođenja djeteta za koje se podnosi zahtjev.

Visina novačane naknade

Naknada se isplaćuje jednokratno u iznosu od:

  • za prvo dijete podnosioca zahtjeva 500 eura;
  • za drugo dijete podnosioca zahtjeva 1.000 eura;
  • za treće i svako naredno dijete, blizance, trojke, četvorke itd. u iznosu od 1.500 eura po djetetu. 

Dokumentacija koju je potrebno priložiti za ostvarivanje navedene naknade

Uz Zahtjev nadležnom organu lokalne uprave opštine Šavnik se prilaže:

  1. izvod iz matične knjige rođenih za novorođenče;
  2. uvjerenje o prebivalištu oba roditelja, usvojioca, staraoca, hranitelja ili lica kome je novorođeno dijete povjereno na njegu, staranje i vaspitavanje;
  3. uvjerenje o prebivalištu novorođenčeta;
  4. uvjerenje o kućnoj zajednici;
  5. tekući račun podnosioca zahtjeva. 

Gdje podnijeti zahtjev ukoliko ispunjavate navedene uslove?

Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu naknadu (sa pratećom dokumentacijom) podnosi se Sekretarijatu lokalne uprave Opštine Šavnik u roku od tri mjeseca od rođenja djeteta.