Predsjednica Skupštine

Nadežda Kotlica je rođena u Šavniku, 4.10.1959. godine. Završila je gimnaziju i ekonomski fakultet. Od 1986. godine profesionalno je angažovana na različitim poslovima u Opštini Šavnik.

Do sada je obavljala poslove referenta za plan i analizu, načelnice odjeljenja za poljoprivredu, sekretara Sekreterijata za privredu i društvene djelatnosti, rukovodioca Službe za socijalni rad pri Centru za socijalni rad za Opštine Nikšić, Plužine i Šavnik, Potpredsjednice Opštine Šavnik, Predsjednice Skupštine Opštine Šavnik i v.d. direktorice Uprave lokalnih javnih prihoda.

U više mandata bila je članica IO i OO DPS-a Šavnik, kao i Glavnog odbora DPS Crne Gore. Članica je opštinskog odbora Šavnik.

Na mjesto Predsjednice Skupštine Opštine Šavnik je izabrana 18.2.2021. godine


Predsjednica Skupštine

Nadežda Kotlica Predsjednica Skupštine

Adresa
Opština Šavnik, 81450 Šavnik

Telefon/Faks
040 266 108

Mobilni telefon
069 050 030

Email
skupstina@savnik.me