Uprava lokalnih javnih prihoda

Vrste informacija u posjedu Uprave lokalnih javnih prihoda

Javne evidencije 

  • Djelovodnik
  • Interna dostavna knjiga
  • Upisnik prvostepenog upravnog postupka po službenoj dužnosti (baza podatka poreskih obveznika po vrstama poreza)
  • Evidencija o izvršenom inspekcijskom nadzoru
  • Evidencija o pokretanju prekršajnog postupka


Vodič za pristup informacijama Prijava za fizička lica Prijava za pravna lica opp-nd-obrazac-67fa6f3f3e071fa9.pdf instrukcije-za-placanje-4776a6a1e597db49.pdf spisak-zaposlenih-uprava-lokalnih-javnih-prihoda-22b55b1453085ce3.xlsx rjesenje-dostavljanje-javnim-obavjestenjem-86aab36e749917b1.pdf prijava-za-clanski-doprinos-3a529540d1569ed9.pdf