JU Centar za kulturu, sport i medije

U cilju unaprijeđenja kulturno-umjetničke djelatnosti i kulturnog života u opštini, na sjednici Skupštine opštine Šavnik, održanoj 28.05.2009. godine donijeta je Odluka o osnivanju JU Centra za kulturu, sport i medije.

Djelatnosti Centra su:

- Bibliotečka djelatnost,

- Arhivska djelatnost,

- Zaštita kulturnih dobara, prirodnih i drugih znamenitosti na području opštine Šavnik,

- Kulturno-obrazovna djelatnost (radnički univerzitet, amaterska društva i sl.),

- Kulturno-umjetnička djelatnost (književno stvaralaštvo, književne kritike),

- Kinematografija (prikazivanje filmova, iznajmljivanje i distribucija filmova),

- Organizovanje festivala i manifestacija kulturno-obrazovnog karaktera, koji su od opštinskog, državnog i međunarodnog značaja,

- Organizovanje prigodnih programa povodom obilježavanja značajnih državnih praznika, jubileja i slično,

- Organizovanje predavanja, seminara, kurseva vezanih za osnovne djelatnosti Centra,

- Unapređivanje amaterskog kulturno-umjetničkog stvaralaštva,

- Izdavačka djelatnost, izdavanje stručne literature i publikacija,

- Organizovanje raznih sportskih manifestacija,

- Organizovanje medija na lokalnom nivou,

- Saradnja sa drugim ustanovama i organizacijama iz oblasti kulture, sporta i medija,

- Drugi poslovi koje osnivač stavi u nadležnost Centra.

 Djelatnosti iz prethodnog stava imaju karakter od posebnog društvenog interesa i predstavljaju nezamljenljiv uslov života i rada građana, privrednih i drugih pravnih lica i drugih subjekata na području opštine u skladu sa zakonom i Odlukom Skupštine Šavnik (osnivač) o organizaciji Centra.

Zaposleni:

Petoro stalno zaposlenih obavlja poslove i radne zadatke iz navedenih djelatnosti.


JU Centar za kulturu, sport i medije

Velimir Šobić Vd direktora

Adresa
Šavnik bb, Šavnik 81450

Mobilni telefon
063 208 008

Email
centarzakulturusavnik@t-com.me