Mjesne zajednice

Mjesna zajednica se osniva radi zadovoljenja potreba i interesa lokalnog stanovništva. Odlukom o mjesnim zajednicama ("Službeni list RCG - opštinski propisi", br. 037/05 od 02.12.2005), osnovane su:

MZ ,,Šavnik“ -naselje Šavnik, Gradac, Mokro;

Predsjednik MZ: Ratko Jakić

Tel: 067/250-535

MZ ,,Bijela“- Gornja Bijela, Donja Bijela, Miloševići;

Predsjednik MZ: Danilo Zorić

Tel: 069/478-752

MZ "Boan"- naselje Boan, Krnja Jela, Bare,Strug, Timar, Tušinja, Sirovac, Malinsko;

Predsjednik MZ: Tomaš Čurović

Tel:069/234-942

MZ "Bukovica" -Gornja Bukovica, Donja Bukovica, Borovac, Vrtoč Polje, Provalija;

Predsjednik MZ: Isailo Šolović

Tel:069/157-963

MZ ,,Mljetičak“ -Mljetičak, Slatina, Dobra Sela, Kosorići,

Predsjednik MZ: Nikola Šušić

Tel:069/495-097

MZ "Ivica"- Previš, Godijelja, Grabovica;

Predsjednik MZ: Ljubisav Mijović

Tel:069/486-993

MZ "Pošćenje" -Pošćenje, Petnica, Pridvorica, Komarnica;

Predsjednik MZ: Vlajko Vuković

Tel:069/425-826

MZ "Duži" -Duži, Dubrovsko.

Predsjednik MZ: Miloš Ćeranić

Tel:069/583-597