Odbor za planiranje i uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost

Odbor za planiranje i uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost ima predsjednika i dva člana.

Odbor za planiranje i uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost razmatra odluke i druga opšta akta i druga pitanja iz oblasti urbanizma i prostornog planiranja; prostorne i urbanističke planove i njihovo sprovođenje; razvojne programe u ovoj oblasti pitanje uređenja i korišćenja gradskog građevinskog zemljišta (srednjoročni i jednogodišnji program); stanje lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata, prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju; pitanja od značaja za ostvarivanje javnog interesa u komunalnim djelatnostima; pitanja iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa; pitanja koja se odnose na korićenje poslovnih prostora; razmatra izvještaj o radu predsjednika Opštine i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave; inicira izmjene zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti;uređuje stambene odnose; i vrši druge poslove utvrđene zakonom,Statutom i ovom odlukom.

Predsjednik:

Srećko Kotlica

Članovi:

Vukić Vemić

Momčilo Krsmanović