Odbor za međuopštinsku i međunarodnu saradnju

Odbor za međuopštinsku i međunarodnu saradnju ima predsjednika i dva člana.

Odbor za međuopštinsku i međunarodnu saradnju razmatra pitanja međuopštinske saradnje; podnosi predloge Skupštini za uspostavljanje, održavanje i dalje razvijanje odnosa i veza opštine sa drugim opštinama i gradovima u zemlji i inostranstvu; organizuje i prati sprovođenje zaključaka Skupštine u ovoj oblasti.

Predsjednica:

Nadežda Kotlica

Članovi:

Brano Đurđić

Bojan Jakić