Sekretar Skupštine

Dušan Radanović, rođen je 12.10.1983. godine u Šavniku. Završio je pravni fakultet u Podgorici. Do sada je obavljao poslove: Savjetnik za ljudske resurse, turizam i ugostiteljstvo, član Opštinske Izborne Komisije opštine Šavnik, Predsjednik Opštinske Izborne Komisije Šavnik, Sekretar Sekretarijata opštine Šavnik. Oženjen, otac jednog djeteta.

Sekretar Skupštine: 

  1. organizuje i stara se o obavljanju stručnih, administrativnih i drugih poslova za Skupštinu i njena radna tijela;
  2. priprema sjednice Skupštine i njenih radnih tijela;
  3. stara se o primjeni odredbi zakona, Statuta, Poslovnika Skupštine i drugih akata kojima se uređuje način rada Skupštine i njenih radnih tijela;
  4. organizuje i rukovodi Službom za Skupštinske poslove;
  5. odgovoran je za vođenje zapisnika, stenograma, obradu akata Skupštine i njihovu distribuciju i objavljivanje odluka i drugih opštih akata Skupštine;
  6. pomaže predjsedniku i potpredjsedniku Skupštine u radu;
  7. vrši i druge poslove u skladu sa Statutom, Poslovnikom i drugim aktima Skupštine
  8. Odbornici Skupštine opštine Šavnik
Sekretar Skupštine

Dušan Radanović Sekretar Skupštine

Adresa
Opština Šavnik, 81450 Šavnik

Telefon/Faks
040 266 108

Mobilni telefon
069 192 833

Email
skupstina@savnik.me