Turistička organizacija

Turistička organizacija Opštine Šavnik osnovana je Odlukom o osnivanju Turističke organizacije Opštine Šavnik (,,Službeni list RCG-opštinski propisi“, br.36/04 i ,,Službeni list CG-opštinski propisi“, br. 18/15), koja je donijeta na sjednici Skupštine opštine Šavnik od 19.11.2004.godine, a Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Turističke organizacije Opštine Šavnik na sjednici Skupštine opštine Šavnik, održanoj dana 29.05.2005.godine.

Turistička organizacija osnovana je na načelu ostvarivanja javnog interesa u oblasti turizma, bez ostvarivanja neposredne dobiti.

Turistička organizacija posluje pod nazivom: Turistička organizacija opštine Šavnika.

     Sjedište Turističke organizacije je u Šavniku.

     Turistička organizacija ima svojstvo pravnog lica.

    Turistička organizacija opštine Šavnik upisana je u Centralni turistički registar, pod brojem 5.

     Poreski identifikacioni broj (PIB) je 02694174

     Zadaci Turističke organizacije

      Shodno članu 11 Odluke o osnivanju Turističke organizacije (,,Službeni list RCG-opštinski propisi“,br. 36/04 i ,,Službeni list CG-opštinski propisi“, br. 18/15) i člana 11 Statuta Turističke organizacije Opštine Šavnik (,,Službeni list CG –opštinski propisi“, br. 9/08 i 111 ), propisani su zadaci Turističke organizacije.

,, Zadaci organizacije su:

- unapređenje i promocija izvornih vrijednosti područja opštine za koju je osnovana,

- stvaranje uslova za aktiviranje turističkih resursa na teritoriji opštine;

- saradnja sa pravnim licima, fizičkim licima, udruženjima i nevladinim organizacijama, koje za predmet poslovanja imaju turističku i ugostiteljsku ili njoj komplementarnu djelatnost u cilju dogovaranja, utvrđivanja i sprovođenja politike razvoja turizma i poboljšanja uslova boravka turista na teritoriji opštine;

- izrada turističko - propagandnog i drugog informativnog materijala;

- podsticanje, koordiniranje i organizovanje kulturnih, umjetničkih, zabavnih, privrednih, sportskih i drugih manifestacija, koje doprinose obogaćivanju turističke ponude;

- pružanje informacija gostima o raspoloživim smještajnim kapacitetima u primarnim i komplementarnim ugostiteljskim objektima, ugostiteljskim objektima za pružanje usluge pripremanja i usluživanja hrane i pića;

- kapacitetima privatnog smještaja, kulturnim manifestacijama, događajima i drugim servisnim informacijama o turističkim uslugama na teritoriji opštine;

- pružanje informacija o radnom vremenu zdravstvenih ustanova, banaka, pošte, trgovine i drugih informacija potrebnih za boravak turista;

- posredovanje i pružanje pomoći prilikom rezervacije i davanje informacija o smještajnim kapacitetima ako u turističkom mjestu za koje je osnovana organizacija ne postoji registrovana Turistička agencija;

- dostavljanje prijave i odjave boravka u skladu sa zakonom;

- podsticanje aktiviranja područja opštine koja nijesu ili su nedovoljno uključena u turistički promet;

- podsticanje i organizovanje akcija usmjerenih na zaštitu i očuvanje turističkog prostora, životne sredine i kulturnog nasljeđa;

- realizovanje programa aktivnosti boravka studijskih grupa i novinara na teritoriji svog djelovanja;

- organizovanje turističko informativnih biroa u turističkim mjestima za koje ocijeni da su potrebni;

- prikupljanje i obrada podataka (dnevna, nedeljna i mjesečna) o turističkom prometu i njihovoj strukturi na području Opštine, kao i izrada mjesečnog izvještaja o turističkom prometu za potrebe nadležnog organa lokalne samouprave, nadležnog organa za poslove statistike i Nacionalne turističke organizacije;

- vođenje evidencije o naplati boravišne, izletničke i turističke takse i članskog doprinosa u saradnji sa nadležnim organom lokalne uprave;

- procjena neobuhvaćenog turističkog prometa na nivou opštine u skladu sa metodologijom koju propisuje resorno Ministarstvo u saradnji sa nadležnim organom lokalne uprave;

- saradnja sa nadležnim organima Opštine u cilju donošenja i sprovođenje lokalnih mjera za poboljšanje uslova boravka turista na teritoriji opštine;

- saradnja sa lokalnim udruženjima i nevladinim organizacijama iz oblasti turizma i ugostiteljstva i njima komplementarnim djelatnostima;

- saradnja sa drugim lokalnim turističkim organizacijama u Crnoj Gori;

- sprovođenje anketa i drugih istraživanja u cilju utvrđivanja ocjene kvaliteta turističkog proizvoda na teritoriji opštine;

- izrada izvještaja i informacija za potrebe Nacionalne turističke organizacije;

- dostavljanje godišnjeg plana za unapređenje i razvoj turizma na uvid i saglasnost Nacionalnoj turističkoj organizaciji;

- saradnja sa istim ili sličnim organizacijama van Crne Gore;

- obavljanje i drugih poslova u cilju promocije turističkog proizvoda na teritoriji Opštine.

Turistička organizacija

Vaska Zorić VD direktorice

Adresa
Šavnik bb, Šavnik 81450

Mobilni telefon
069 545 945

Email
tosavnik@gmail.com