Komunalne djelatnosti doo

Djelatnosti društva:

1. Sakupljanje otpada (sakupljanje otpada koji se odlaže u kante i kontejnere za odlaganje smeća, sakupljanje štetnog i bezopasnog otpada iz domaćinstva – kućni otpad, iskorišćene baterije, uptrijebljeno ulje i masti iz domaćinstva, ulja i maziva iz garaža, kao i građevinskog otpada i otpada od rušenja;

2. Sakupljanje bezopasnog otpada (sakupljanje bezopasnog čvrstog otpada iz kanti, kontejnera i drugih posuda za odlaganje smeća, sakupljanje i odstranjivanje otpada sa javnih površina, sakupljanje i odstranjivanje građevinskog otpada, sakupljanje i odnošenje ostataka građevinskog materijala i opreme, sakupljanje tekstilog otpada);

3. Postavljanje električnih instalacija (održavanje javne rasvjete, održavanje svjetlosne signalizacije);

4. Usluge čišćenja obuhvataju dezinfekciju zgrada i uništavnje štetočina u zgradama, sakupljanje boca sa ulica, čišćenje snijega, čišćenje ulica od snijega i leda;

5. Usluge uređenje i održavanja okoline (uređenje i održavanje vrtova, parkova i drugih gradskih zelenih površina, uređenje i održavanje groblja, uređenje i održavanje zelenila uz saobraćajnice, uređenje i održavanje obale oko vodenih površina, sađenje drveća za zaštitu protiv buke, erozije i sl.);

6. Pogrebne i srodne djelatnosti obuhvataju: sahranjivanje, iznajmljivanje opremljenog prostora za ceremoniju sahrane na groblju, iznajmljivanje i prodavanje grobnih mjesta, održavanje grobova i spomenika, uklanjanje životinjskih leševa;

7. Izgradnja cjevovoda;

8. Rušenje objekata;

9. Hoteli i sličan smještaj;

Pored navedenih djelatnosti, Društvo obavlja i sljedeće poslove:

- Izvođenje svih vrsta građevinsko-zanatskih, metalskih, vodoinstalaterskih, električarskih, dimnjačarsko-odžačarskih i svih drugih zanatskih radova;

- Vodosnadbijevanje, izgradnja, rekonstrukcija i održavanje vodovoda, vodovodne mreže, vodovodnih objekata i objekata kanalizacije;

- Izgrađivanje, održavanje i upravljanje pijačnim objektima;

- Čiščenje i pranje ulica, trgova i drugih javnih površina;

- Korišćenje i održavanje gradske deponije;

- Postavljanje, održavanje i opravka saobraćajnih znakova u gradu;

- Održavanje opštinskih (lokalnih) i nekategorisanih puteva;

- Javni prevoz putnika i robe (gradski, prigradski, linijski)


Komunalne djelatnosti doo

Slavojka Strunjaš Vd Direktorice

Adresa
Opština Šavnik, Šavnik bb

Telefon/Fax
040 266 030
040 266 050

Mobilni telefon
069 323 805

Email
komunalno.savnik@gmail.com