Kontakti

Predsjednik Opštine

Adresa
81450 Šavnik

Telefon / Faks
040 266 108

Email
predsjednik@savnik.me

Predsjednik Skupštine

Adresa
Opština Šavnik, 81450 Šavnik

Telefon/Faks
040 266 108

Mobilni telefon

Email
skupstina@savnik.me

Sekretar Skupštine

Adresa
Opština Šavnik, 81450 Šavnik

Telefon/Faks
040 266 108

Mobilni telefon
069 157 972

Email
skupstina@savnik.me

Glavni administrator

Adresa
Opština Šavnik, 81450 Šavnik

Telefon/Faks
040 266 108

Email
glavni.administrator@savnik.me

Sekretarijat lokalne uprave

Adresa
Opština Šavnik, 81450 Šavnik

Telefon/Faks
+382 (0)40 266 108

Mobilni telefon
069 309 039

Email
sekretarijat@savnik.me

Uprava lokalnih javnih prihoda

Adresa
Opština Šavnik, 81450 Šavnik

Telefon/Faks
+382 (0)40 266 108

Email
uprava.prihoda@savnik.me

Mobilni telefon
069 157 950

Komunalna policija

Adresa
Opština Šavnik, 81450 Šavnik

Telefon/Faks
+382 (0)40 266 108

Mobilni telefon
069 157 979

Email
komunalna.policija@savnik.me

Služba zaštite i spašavanja

Adresa
Opština Šavnik, 81450 Šavnik

Mobilni telefon
069 157 974

Email
sluzba.zastite@savnik.me

JU Centar za kulturu, sport i medije

Adresa
Šavnik bb, Šavnik 81450

Mobilni telefon
063 208 008

Email
centarzakulturusavnik@t-com.me

Komunalne djelatnosti doo

Adresa
Opština Šavnik, Šavnik bb

Telefon/Fax
040 266 030
040 266 050

Mobilni telefon
069 323 805

Email
komunalno.savnik@gmail.com

Turistička organizacija

Adresa
Šavnik bb, Šavnik 81450

Mobilni telefon
069 545 945

Email
tosavnik@gmail.com

Park prirode Dragišnica i Komarnica

Adresa
Šavnik bb, Šavnik 81450

Mobilni telefon
069 606 158

Email
parkprirode.savnik@gmail.com

Potpredsjednica Opštine

Adresa
81450 Šavnik

Telefon / Faks
040 266 108

Mobilni telefon
069 157 968

Email
milijana.asanin@savnik.me

Predsjednik Opštine

Adresa
81450 Šavnik

Telefon / Faks
040 266 108

Email
predsjednik@savnik.me

Predsjednica Skupštine

Adresa
Opština Šavnik, 81450 Šavnik

Telefon/Faks
040 266 108

Mobilni telefon
069 050 030

Email
skupstina@savnik.me

Sekretarijat za finansije, opštu upravu i društvene djelatnosti

Adresa
Opština Šavnik, 81450 Šavnik

Telefon/Faks
+382 40 266 108

Mobilni telefon
069 157 968

Email
sekretarijat.finansije@savnik.me

Sekretarijat za uređenje prostora, komunalno-stambene poslove, imovinu i privredu

Adresa
Opština Šavnik, 81450 Šavnik

Telefon/Faks
+382 40 266 108

Mobilni telefon
069 309 093

Email
sekretarijat.urbanizam@savnik.me

Potpredsjednik Opštine

Adresa
Opština Šavnik, 81450 Šavnik

Telefon/Faks
040 266 108

Email
dusan.radanovic@savnik.me

Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj

Adresa
Opština Šavnik, 81450 Šavnik

Telefon/Faks
+382 (0)40 266 108

Mobilni telefon
069 192 834

Email
sluzba.poljoprivreda@savnik.me