Odbor za društvene djelatnosti

Odbor za društvene djelatnosti ima predsjednika i dva člana.

Odbor za društvene djelatnosti razmatra planove i programe iz oblasti sporta; kulture, razmatra pitanja kulturnog nasleđa na području opštine; razmatra pitanja koja se odnose na opšte obrazovnu, bibliotekarsku, izdavačku i arhivsku djelatnost; zapošljavanja; pitanja dodatnih oblika socijalne zaštite i pomoći za lica u stanju socijalne potrebe; društvene brige o djeci i omladini; informisanja lokalnog stanovništva; razmatra pitanja i predlaže mjere Skupštini iz nadležnosti opštine iz ovih oblasti; razmatra pitanja saradnje sa nevladinim organizacijama; razmatra izvještaj o radu predsjednika Opštine i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave iz ovih oblasti; i vrši druge poslove iz ovih oblasti.

Predsjednica: 

Sanja Bušaj

Članovi:

Nataša Zorić

Milanko Ašanin