Zdravstvene ustanove

Zdravstvena stanica Šavnik pripada JZU DOM ZDRAVLJA NIKŠIĆ. To je jedina zdravstvena ustanova u ovoj opštini, tako da je pored pružanja usluga primarne zdravstvene zaštite njen tim zadužen i za zbrinjavanje hitnih slučajeva na terenu.

Ukupan broj pacijenata koji su registrovani u ZS Šavnik je 1549. Njima je omogućeno pružanje zdravstvene zaštite, a za starije stanovništvo omogućene su i kućne posjete na cijeloj teritoriji opštine Šavnik.

Pored glavne ambulante u Šavniku, zdravstvenoj stanici pripadaju i dvije terenske ambulante- Bukovica i Boan. Rad u ovim ambulantama organizovan je jednom nedeljno posjetom ljekara i to:

  • Bukovica – petak
  • Boan – cetvrtak  

Ostalim danima u ambulantama pacijentima usluge pružaju terenski medicinski tehničari u saradnji sa ljekarom. U dogovoru sa njima i potrebama stanovništva omogućeno je i češće ordiniranje ljekara na tom terenu.

Pored opšteg medicinskog pregleda i laboratorijskih nalaza, rade se i drugi dijagnostički pregledi, poput EKG, snimak srca, pulsna oksimetrija ( mjerenje zasićenosti hemoglobina kiseonikom), brza glikemija.

U saradnji sa Opštom bolnicom Nikšić, zdravstvenu stanicu svakog petka posjećuje 5 specijalista:

  • Internista
  • Radiolog
  • Oftalmolog
  • Hirurg
  • Pedijatar

Jednom mjesečno ordinira kardiolog i endokrinolog.

Zdravstvena stanica ima i jedinicu za patronažu, čime je nakon pregleda ljekara omogućen starijem, slabo pokretnom stanovništvu i stanovništvu sa malignitetima primanje terapije u kućnim uslovima

Zdravstevna stanica raspolaze i sa dva terenska vozila (marke LADA NIVA).

ZS Šavnik broji 13 zaposlenih. Izabrani ljekar za pacijente je dr Sanja Bušaj (doktor medicine).