9. oktobar 2023.

Javni poziv-sufinansiranje troškova liječenja stočnog fonda

Opština Šavnik – Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj, u skladu sa Odlukom o podsticajima investiranja i razvoju poljoprivrede na teritoriji opštine Šavnik za 2023. godinu (,,Sl. List CG – opštinski propisi " br. 034/23 ) objavljuje:

JAVNI POZIV

sufinansiranje troškova liječenja stočnog fonda

I Definicija korisnika sredstava podrške

Korisnici podrške po ovom Javnom pozivu su poljoprivredna gazdinstva, koja na svom gazdinstvu uzgajaju domaće životinje čije su životinje obilježene ušnom markicom i registrovane u bazu podataka lokalne veterinarske ambulante .

II Kriterijumi prihvatljivosti

Pravo na podršku imaju poljoprivredna gazdinstva koja na svom gazdinstvu:

-uzgajaju domaće životinje;

-čije su životinje obilježene ušnom markicom i registrovane u bazu podataka Lokalne veterinarske ambulante;

-da su upisani u registar MPŠV;

-da imaju prebivalište na teritoriji opštine Šavnik najmanje pola godine prije objavljivanja Javnog poziva i

-da posjeduju račun o troškovima liječenja životinja izdat od strane Veterinarske ambulante.

III Potrebna dokumentacija

-Rješenje o upisu u registar kod MPŠV;

-Uvjerenje o mjestu prebivališta;

-Račun o troškovima liječenja životinje izdat i ovjeren od strane Veterinarske ambulante i

-Kopija bankovnog računa.

IV Visina podrške

Podrška se obezbjeđuje u iznosu do 50% vrijednosti računa.

Za realizaciju ove mjere predviđena su sredstva u iznosu od 10.000,00€.

Ukoliko ukupan iznos podnijetih zahtjeva prelazi planirani iznos definisan Odlukom o podsticajima investiranja i razvoju poljoprivrede na teritoriji opštine Šavnik za ovaj Javni poziv, proporcionalno će se smanjiti jedinični podsticajni iznos i Javni poziv се se zatvoriti prije predviđenog roka.

V Procedura realizacije

Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj opštine Šavnik prije odobravanja novčanih sredstava formira komisiju koja na osnovu priložene dokumentacije konstatuje ispunjenost uslova za ostvarivanje prava na novčana sredstva i rješenjem odobrava isplatu novčanih sredstava.

VI Način podnošenja zahtjeva

Obrazac Zahtjeva za sufinansiranje troškova liječenja stočnog fonda za 2023. godinu može se preuzeti na internet stranici Opštine Šavnik ili u kancelarijama Službe za poljoprivredu i ruralni razvoj.

Popunjen obrazac zahtjeva za dodjelu podrške i propratnu dokumentaciju dostaviti direktno na pisarnici u zgradi Opštine ili putem pošte na adresu:

Opština Šavnik, Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj,

81450 Šavnik, Šavnička III, br. 5

po Javnom pozivu za subvenciju troškova liječenja stočnog fonda za 2023. godinu .

Rok za podnošenje zahtjeva je od dana objavljivanja Javnog poziva do kraja kalendarske godine.

Napomena:

Neblagovremeni i nepotpuni zahtjevi se neće razmatrati.

Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj


javni-poziv-za-sufinansiranje-troskova-lijecenja-stocnog-fonda-24d97ba54273995c.pdf zahtjev-6705799fb3fcfe43.docx