9. oktobar 2023.

Javni poziv za dodjelu podrške za nabavku opreme za preradu voća

Opština Šavnik – Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj, u skladu sa Odlukom o podsticajima investiranja i razvoju poljoprivrede na teritoriji opštine Šavnik za 2023. godinu (,,Sl. List CG – opštinski propisi " br 034/23 ) objavljuje

JAVNI POZIV

za dodjelu podrške za nabavku opreme za preradu voća ( mlin za mljevenje vocá, kazani za pečenje rakije, burad za skladištenje voća, presa za cijeđenje voća) i opremu za preradu ljekovitog bilja

I Definicija korisnika sredstava podrške

Korisnici podrške po ovom Javnom pozivu su poljoprivredna gazdinstva i privredna društva koja se bave uzgojem i preradom voća kao i preradom ljekovitog bilja.

II Kriterijumi prihvatljivosti

Korisnici moraju imati mjesto prebivališta tj. sjedišta u opštini Šavnik najmanje pola godine prije objavljivanja Javnog poziva.

Korisnici moraju posjedovati voćnjak u svom vlasništvu ili u vlasništvu člana porodičnog gazdinstva i biti upisani u registar poljoprivrednih proizvođača (gazdinstava) kod Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede odnosno u koliko se radi o pravnom licu da se bave otkupom i preradom ljekovitog bilja i da za to posjeduje dokaz .

III Uslovi prihvatljivosti

Podržava se kupovina samo nove opreme za preradu voća (kazana za pečenje rakije, mlinova za mljevenje voća, buradi za skladištenje i presa za cijeđenje soka) kao i opreme za preradu i pakovanje ljekovitog bilja.

IV Potrebna dokumentacija

-Zahtjev za odobravanje podrške (u prilogu ovog Javnog poziva i predstavlja dio Javnog poziva);

-Rješenje o upisu u registar kod MPŠV;

-Dokaz o bavljenju otkupom i preradom ljekovitog bilja

-Posjedovni list u kojem se nalaze parcele sa voćnjakom;

-Potvrda o kućnoj zajednici ukoliko podnosilac zahtjeva nije vlasnik zemljišta na kojoj je zasad;

-Dokaz o kupovini opreme;

-Uvjerenje o mjestu prebivališta odnosno sjedišta;

-Kopija bankovnog računa.

V Visina podrške

Podrška se obezbjeđuje u iznosu do 60% vrijednosti bruto cijene kupljene opreme( max 5.000,00€ po zahtjevu).

Za realizaciju ove mjere predviđena su sredstva u iznosu od 30.000,00€.

Ukoliko ukupan iznos podnijetih zahtjeva prevazilazi planirani iznos definisan Odlukom o podsticajima investiranja i razvoju poljoprivrede na teritoriji opštine Šavnik za ovaj Javni poziv, proporcionalno će se smanjiti jedinični podsticajni iznos i Javni poziv će se zatvoriti prije predviđenog roka.

VI Procedura realizacije

Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj opštine Šavnik prije odobravanja novčanih sredstava formira komisiju koja obilazi proizvođače koji su dostavili potrebnu dokumentaciju i uvidom na licu mjesta, vrši provjeru podataka i uslova propisanih ovim Javnim pozivom, i o tome sačinjava zapisnik o ispunjavanju uslova za korišćenje novčanih sredstava. U slučaju da korisnik ne dozvoli ili spriječi rad komisije na terenu,te na bilo koji drugi način utiče na njen rad, podneseni zahtjev neće biti odobren. Na osnovu priložene dokumentacije i uvida na licu mjesta komisija konstatuje ispunjenost uslova za ostvarivanje prava na novčana sredstva i Rješenjem odobrava isplatu novčanih podsticaja koja će se uplatiti na ziro racun distributera.

VII Način podnošenja zahtjeva

Obrazac Zahtjeva za dodjelu podrške za nabavku opreme za preradu voća ( mlin za mljevenje voća, kazani za pečenje rakije, burad za skladištenje voća, prese za cijeđenje voća) i opreme za preradu ljekovitog bilja za 2023. godinu može se preuzeti na internet stranici Opštine Šavnik ili u kancelarijama Službe za poljoprivredu i ruralni razvoj.

Popunjen obrazac zahtjeva za dodjelu podrške i propratnu dokumentaciju dostaviti preko arhive Opštine ili pošte na adresu:

Opština Šavnik, Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj,

81450 Šavnik, Šavnička III

po Javnom pozivu za dodjelu podrške za nabavku opreme za preradu voća

(mlin za mljevenje vocá, kazani za pečenje rakije, burad za skladištenje voća, presa za cijeđenje voća) i opremu za preradu ljekovitog bilja

Rok za dostavljanje zahtjeva je 10.11.2023. godine.

Napomena:

Neblagovremeni i nepotpuni zahtjevi se neće razmatrati

Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj


javni-poziv-za-dodjelu-opreme-za-preradu-voca-ef303e2e19990b2f.pdf zahtjev-00f50db6eef0ec8d.docx