15. novembar 2023.

Raspisan novi javni oglas za učesnike/ce u sprovođenju popisa stanovništva

Obavještava se javnost da se PONIŠTAVA Javni oglas za ugovorno angažovanje instruktora i popisivača za sprovođenje Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova, koji će se održati od 1 – 15. novembra 2023. godine, objavljen 21. septembra 2023. godine, koji je raspisala Popisna komisija Opštine Šavnik. Takođe, PONIŠTAVA se izbor svih kandidata.

Poništavanje svih navedenih aktivnosti se vrši zbog promjene propisa tj. shodno čl. 1 Uredbe o izmjeni Uredbe o utvrđivanju perioda sprovođenja Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova i referentnog momenta popisa („Sl. list CG“, br. 98/23) kojom se propisuje novi period sprovođenja popisa od 30. novembra do 15. decembra 2023. godine

Prijavu za učesnike/ce u popisu kandidati/kinje mogu preuzeti u prostorijama popisne komisije , Šavnička III, broj 5, počev od 15. novembra i zaključno sa 20. novembrom 2023. godine (za instruktore) od 8 do 15 časova, a za popisivače zaključno sa 22. novembrom do 15 h ili je preuzeti sa sajta Uprave za statistiku: www.monstat.org.

Popunjena Prijava za učesnike/ce u popisu i kompletna dokumentacija može se dostaviti lično ili poštom u preciziranom vremenskom periodu, u zatvorenoj koverti svakog radnog dana od 8 do 15 časova, na adresu popisne komisije.

Kandidati koji su u prethodnom Javnom oglasu (koji je bio raspisan septembra 2023. godine) priložili kompletnu dokumentaciju potrebno je da povodom ovog Javnog oglasa podnesu samo popunjenu Prijavu za učesnike/ce u popisu (Obrazac P-13). Kandidati koji ne podnesu novu Prijavu povodom ovog Javnog oglasa, nemaju potpunu dokumentaciju za učestvovanje u popisu i ne mogu biti ugovorno angažovani.


ponistenje-javnog-oglasa-5c5052a720ccedc2.docx p-13-prijava-za-ucesnike-u-popisu-1326de797a423a52.docx javni-oglas-savnik-1511-c526ee452520aa60.docx